Advies OR over op handen zijnde reorganisatie

  

De Ondernemingsraad heeft op 18 juni 2020 een adviesaanvraag gekregen van de bestuurder over een reorganisatie binnen Compass Group Nederland.

Er is met de intrede van de corona crisis vanaf maart veel overleg geweest tussen de volledige ondernemingsraad enerzijds en de bestuurder. Dat is in het begin meerdere keren per week geweest via TEAMS omdat fysieke bijeenkomst te veel risico’s met zich mee gebracht zouden hebben. Daarbij is gesproken over de snel wijzigende situatie waarin de onderneming in terecht kwam. Er is daarbij gesproken over loonkosten, vakantiegelden en vakantieregelingen. Uiteindelijk hebben bestuur en ondernemingsraad elkaar gevonden in een aangepaste vakantieregeling.

Later bleek dat deze vakantieregeling niet de duurzame oplossing zou gaan bieden en bleek dat er verdergaande ingrepen noodzakelijk waren om het bedrijf financieel gezond te houden.

In de ondernemingsraadvergadering van 18 juni, 9 juli en 23 juli 2020 hebben wij formeel uitvoerig gesproken over het voorgenomen besluit tot reorganisatie.

De Ondernemingsraad is na zorgvuldige overweging tot de conclusie gekomen dat wanneer er met onderstaande overwegingen rekening gehouden zal worden er geen dringende bezwaren zijn tegen de reorganisatie.

  1. Uit het onderzoek van de werkgroep die is ingested om een steekproef te doen, gebleken is dat de grootste zorgvuldigheid betracht is om tot een reëel bezettingsplan per locatie in uren en functies te komen.
  2. Afspiegelen voor volledig en gedeeltelijk ontslag zal per locatiecluster en postcode vinden.
  3. Medewerkers die gedeeltelijk boventallig worden verklaard krijgen als eerste de mogelijkheid bij een aantrekkende werkgelegenheid weer op hun oude urencontract terug te komen.
  4. Op kort termijn transparant en zorgvuldig te communiceren naar alle medewerkers toe. Het door u opgestelde tijdsschema met als kenmerk <20200901_6858_plan van aanpak_reorganisatie> dient hiervoor als leidraad te dienen. Bij gewenst uitstel op een van de onderdelen overlegt u vooraf met de ondernemingsraad.
  5. De kosten van de reorganisatie zullen niet de P&L van Compass Group Nederland opgenomen worden. De reorganisatie mag niet tot leiden tot hogere financiële targets voor Compass Group Nederland.
  6. De reorganisatie zal in Q4 2020 kwalitatief en kwantitatief met de ondernemingsraad geëvalueerd worden. Dus na 1 oktober 2020.

De ondernemingsraad zegt bezorgt te zijn voor het verloren gaan van kennis en kunde binnen het bedrijf door het gedwongen vertrek van zoveel medewerkers. Het downsizen van locatie management mag niet gaan leiden tot verhoogde risico’s met betrekking tot de voedselveiligheid of naleving op de HACCP-regelgeving.

Wil je de volledige advies van de OR lezen? Klik dan hier