Reorganiseren en nu ?

  

Beste collega’s,

In Nederland staan al de cateraars momenteel onder grote druk. Het werk, zoals we gewend
zijn, zal blijvend veranderen, personeel zal meer thuiswerken en zullen dit na de Corona
periode blijven doen. Hierdoor zal de omzet gaan dalen en ook niet meer op het peil
terugkomen van voor de Corona.

Om als bedrijf te kunnen overleven zullen er maatregelen genomen moeten worden.
Via de mail, die jullie afgelopen maandag hebben ontvangen, heeft Compass Group
Nederland meegedeeld dat zij zal gaan reorganiseren. Het is inmiddels duidelijk dat
Compass Group Nederland naar alle waarschijnlijkheid afscheid zal moeten nemen van circa 900 medewerkers en dat voor nog eens circa 600 medewerkers sprake zal zijn van
contracturenvermindering. Dit zijn forse aantallen. Helaas is er geen andere optie.
Op dit moment vinden er gesprekken plaats tussen Compass Group Nederland en de
vakbonden om samen tot een sociaal plan te komen.

De ondernemingsraad werkt nauw samen met de directie om uiteindelijk tot een advies te
komen over deze reorganisatie. Enerzijds om het bedrijf binnen het nieuwe
maatschappelijke kaders te laten overleven en anderzijds om de medewerkers die straks
onder het sociaal plan vallen te verzekeren dat zij zo goed mogelijke worden begeleid bij o.a.
werk naar werk en bij het uitkeren van de juiste financiële tegemoetkomingen.
Helaas is dit voor een ieder geen goed nieuws.

Op korte termijn zullen de gesprekken met de betreffende medewerkers gepland worden.
Wij wensen iedereen veel sterkte in de aankomende tijd.

De Ondernemingsraad