CAO

Rechtstreeks naar de cao teksten? Die vind je hieronder

  • De cao voor de contractcateringbranche lopend van 01-2020 tot en met 12-2020 vind je hier.
  • De cao voor de schoonmaak- en het glazenwassersbedrijf van 01-01-2019 tot en met 30-06-2021 vind je hier.
  • Cao voor de horeca- en aanverwante bedrijven van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 vind je hier.
  • De AVR voor Compass Group Nederland Holding B.V. vind je hier.
  • De AVR voor Eurest Services vind je hier.
  • De contractcatering cao heeft een verduidelijking van de cao-teksten op alfabetische volgorde. Deze catering cao, ABC vind je hier.

Wat is een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

Wie sluit een cao af

Een cao wordt afgesloten door 1 of meer werkgevers, 1 of meer werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden).

Afspraken in cao en wettelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden

De afspraken in een cao zijn vaak gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo kan het loon in een cao hoger zijn dan het minimumloon. Of krijgen werknemers meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum.

De afspraken in een cao mogen nooit in strijd zijn met de wet. Bijvoorbeeld met het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. In de cao mag dus geen lager loon staan dan het minimumloon of minder vakantiedagen dan in het BW. Ook kan een wet, bijvoorbeeld het BW, bepalen dat bij cao van wettelijke regels mag worden afgeweken.

Bedrijfstak-cao

Dit is een collectieve afspraak die binnen een sector geldt. Een bedrijfstak-cao wordt afgesloten tussen 1 of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties. De cao geldt alleen voor de bedrijven en werknemers die zijn vertegenwoordigd door de partijen die de cao hebben afgesloten. Denk hierbij aan de cao voor de catering branche, de cao voor het horecabedrijf en de cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbedrijf.

AVR (Arbeidsvoorwaarden regelement)

Deze collectieve afspraak geldt binnen een bedrijf. Een AVR kan worden afgesloten tussen een werkgever en de ondernemingsraad. De medewerkers van het CSK vallen onder een eigen AVR.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)

Partijen met een bedrijfstak-cao kunnen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen of de cao voor de gehele bedrijfstak kan gelden. Zo’n cao wordt dan algemeen verbindend verklaard. Horen werkgevers niet bij de cao-partijen, maar vallen zij wel onder de bedrijfstak? Dan moeten zij zich aan de algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen houden en deze op hun werknemers toepassen.

Op de website over cao’s van het ministerie van SZW kunt u zien of een cao algemeen verbindend is verklaard. En per welke datum dat het geval is.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid