Ondernemingsraad Compass Group Nederland

Algemene informatie OR

De Ondernemingsraad is er om de collectieve belangen van medewerkers te behartigen. Zij doet dit steeds in relatie tot de duurzame continuïteit van de onderneming. Een gezond en goed lopend bedrijf is tenslotte ook in het belang van de medewerkers.

Als medewerker van Compass Group kun je via de Ondernemingsraad meepraten over het beleid van onze organisatie. De Ondernemingsraad kan misstanden aangeven en mogelijke oplossingen aandragen. De Directie heeft soms instemming nodig voor beslissingen. In sommige gevallen moet de Ondernemingsraad een advies uitbrengen over aanstaande beslissingen voordat deze worden doorgevoerd.

De Ondernemingsraad van Compass Group heeft 20 zetels, waarvan er op dit moment 20 bezet zijn. OR-leden worden door landelijke verkiezingen gekozen.

De Ondernemingsraad telt zeven commissies:

Daarnaast kan er ad hoc een commissie worden aangesteld voor de behandeling van zwaarwegende of tijdrovende advies- of instemmingsaanvragen.

Voor opmerkingen en vragen kun je mailen naar ondernemingsraad@compass-group.nl.