OR Jaarverslag 2017

Inhoudsopgave

Voorwoord voorzitter

Voorwoord bestuurder

Overzicht commissies

Het dagelijks bestuur

Commissie Public Relations & Communicatie

Commissie Health Safety & Environment

Commissie Financieel & Economisch Beleid

Persoonlijk stuk Gerard Koenen

Persoonlijk stuk Piety van der Molen

Persoonlijk stuk Isolde Lugthart

Persoonlijk stuk Monique de Rooij

Persoonlijk stuk Steven van Reenen

Platform Ondernemingsraden Contract Catering

CAO commissie van de FNV

Europese ondernemingsraad

Instemmings- en Adviesaanvragen

Cursus 2017

Bedrijfsgegevens

2

3

5

8

10

11

13

16

18

21

22

24

26

28

29

31

32

33

35

Voorwoord door de voorzitter

Eind 2017 bereikte ons het schokkende bericht dat de CEO van Compass Group Plc. Richard Cousins, met zijn gezin is verongelukt tijdens een vliegtuigcrash. Ik heb Richard een aantal keren mogen ontmoeten tijdens bijenkomsten van de Europese Ondernemingsraad en op het hoofdkantoor in Engeland. Een persoonlijk drama.

2017 is financieel goed afgesloten. Compass Group Nederland blijft ondanks heftige concurrentie op de cateringmarkt sterk presteren. De goede resultaten zijn vooral tot stand gekomen door de enorme inzet van onze collega’s. MIJN collega’s die ik regelmatig spreek tijdens bijeenkomsten en locatiebezoeken. Ik wil in dit voorwoord dan ook alle medewerkers van Compass Group Nederland bedanken voor hun bijdrage aan de behaalde resultaten in Nederland.

Ik wil verder nog iets zeggen over segmenten die binnen Compass Group bestaan en die onze OR achterban vormen.

Horeca

Er is een nieuwe cao in de horeca. Goed nieuws, want drie jaar lang was er geen cao en konden werkgevers zelf bepalen welke afspraken ze maakten met hun personeel. Ik ben niet blij met de nieuwe cao: want is het wel genoeg? Het akkoord houdt onder meer een loonsverhoging in van in totaal 4,6 procent over een periode van twee jaar. Dat is naar mijn mening veel te weinig. Dat lijkt een behoorlijke stijging maar vergeet daarbij niet dat de laatste verhoging in 2014 was. Deze cao draagt volgens mij niet bij aan het opbouwen van een fijne werkomgeving met fatsoenlijke en redelijke arbeidsvoorwaarden. Het draagt daarbij ook niet bij aan een oplossing om het grote structurele personeelstekort te bestrijden in de horeca.

Catering

De onderhandelingen voor een nieuwe cao catering verliepen moeizaam tot eind november. Een conflict dreigde, maar zover is het niet gekomen.

Begin 2018 is er informeel overleg gevoerd, waarna de onderhandelingen half januari zijn vervolgd. Het is volgens mij het maximaal haalbare gezien de situatie in de sector.

De werkgevers hebben stappen richting elkaar gezet om eruit te komen en ook de bonden hebben water bij de wijn gedaan. Deze cao geldt tot 1 april 2019.

De ondernemingsraad zal zich in 2018 weer direct en indirect inzetten voor alle Compass collega’s in het kader van de duurzame continuïteit, werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden in de gehele onderneming. Of je nu in de schoonmaak, horeca of catering werkzaam bent is mij om het even en we zullen jullie, onze achterban en collega’s, hierover blijven informeren via de OR website https://orcompassgroup.nl en locatie bezoeken. Wil je in contact komen met de ondernemingsraad, wil je verslagen van de vergaderingen ontvangen mail dan naar ondernemingsraad@compass-group.nl.

Sven van der Hoorn
Voorzitter ondernemingsraad
Compass Group Nederland

Een familie om trots op te zijn!

Onze ondernemingsraad (OR) behartigt al jaren de belangen van onze medewerkers. Als bindende factor voeren zij namens alle medewerkers overleg met de bestuurder over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. In dit jaarverslag vind je terug wat de OR in 2017 heeft gedaan om jullie te vertegenwoordigen.

Graag beginnen we met degenen te bedanken die ervoor hebben gezorgd dat we ook in 2017 weer uitstekende resultaten hebben weten te behalen; onze medewerkers! Zonder jullie glimlach, inzet en passie voor het vak hadden we het jaar 2017 niet zo succesvol kunnen afsluiten. Hartelijk dank hiervoor!

Jaques de Hulster

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan onze Envision strategie welke zich richt op verbeteringen die voor onze klanten van belang zijn. Deze veranderde markt vraag veel van jullie. De afdeling HR heeft dan ook hard gewerkt om ervoor te zorgen dat jullie je niet alleen kunnen blijven ontwikkelen, maar dat jullie je ook gewaardeerd voelen en gemotiveerd blijven. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe LMS systeem dat is uitgerold waarin trainingen online gevolgd kunnen worden. Of het nieuwe medewerkersportaal waar jullie niet alleen je loonstroken op kunnen terugvinden, maar welke ook toegang geeft tot alle nodige informatie en communicatie.

Jan Jacob van Donselaar

Veel regelingen komen tot stand in samenwerking en overleg met de OR zoals de cafetariaregeling die je de mogelijkheid biedt om met belastingvoordeel een smartphone, laptop, fiets of fitnessabonnement aan te schaffen.

Of de fiscale uitruilregeling reiskosten waarbij je door fiscaal voordeel een hoger netto salaris overhoudt.

Als blijk van waardering voor de inzet die jullie elke dag tonen is er samen met de OR voor gezorgd dat iedereen van een teamuitje mag gaan genieten (of inmiddels al heeft genoten). Ook de actie ‘medewerker van de maand’, waarbij een medewerker persoonlijk in het zonnetje wordt gezet door een directielid, wordt nog steeds erg positief ontvangen in het land.

Tot slot zijn we ontzettend trots op de Social Return award die we hebben mogen ontvangen van de Gemeente Rotterdam. Dit is een award voor de inzet van medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Ook de landelijke social return doelstellingen zijn behaald; op 1 januari 2018 bieden we 359 medewerkers uit deze doelgroep een baan. Een fantastisch resultaat!

In 2018 gaan we ons richten op het verder uitvouwen van onze strategie. We zullen de OR dan ook vast geregeld gaan spreken in het aankomende jaar over onderwerpen die hierop aansluiten.

Wij kijken samen met jullie uit naar een succesvol nieuw jaar.

Met vriendelijke groet,

Jan Jacob van Donselaar (Algemeen Directeur) en Jaques de Hulster (HR Directeur)

Jan Jacob van Donselaar en Jaques de Hulster over de “complimenten”loper tijdens de trainingsdagen op Ameland

Overzicht commissies en leden OR 2017

Dagelijks bestuur

Voorzitter Sven van der Hoorn
Vice Voorzitter René Groeneveld
Secretaris Isolde Lughthart

Commissie P&R en communicatie

CAO commissie

Miranda van der Sloot René Groeneveld
Isolde Lughthart Sven van der Hoorn
Ferry Slee Isolde Lughthart
Hieke Annes van Lier Peter van den Berg
Monique de Rooij
Overzicht commissies en leden OR 2017
Dagelijks bestuur
Voorzitter Sven van der Hoorn
Vice voorzitter René Groeneveld
Secretaris Isolde Lugthart
Commissie P&R en communicatie CAO commissie
Miranda van der Sloot René Groeneveld
Isolde Lugthart Sven van der Hoorn
Ferry Slee Isolde Lugthart
Hieke Anne van Lier Peter van den Berg
Monique de Rooij
Toetsing commissie Commissie HSE
Sven van der Hoorn Peter van den Berg
Peter van den Berg Anna Govaert
Patricia Bon
Pensioenen commissie Susanne Boullart
Sven van der Hoorn Juria Reerink
René Groeneveld Mohamed Ahadout
Piety van der Molen
Europese OR Derktje ter Steege
Sven van der Hoorn Steven van Reenen
Leden zonder commissie Verkiezingscommissie
Gerard Koenen Alle leden van de PR- commissie
Guido van der Velde
Jeroen Jager Jaarverslag commissie
Harmien van der Werff Isolde Lugthart
Leen Westdijk Hieke Anne van Lier
Gestopt in 2017 met OR werk Commissie FEB
Harmien van der Werff René Groeneveld
Patricia Bon Monique de Rooij
Juria Reerink Ferry Slee
Anna Govaert Hieke Anne van Lier
Website: https://www.orcompassgroup.nl
Telefoonnummer OR: 06 – 52 41 29 34 (Isolde Lugthart)
E-mailadres: ondernemingsraad@compass-group.nl
Postadres:

OR Compass Group

Laarderhoogtweg 11

1101 DZ Amsterdam

 

Het Dagelijks Bestuur

2017 is weer voorbij gevlogen en het is weer tijd voor een jaarverslag. De verkiezingen die in 2017 op het programma stond is positief afgerond. Vele enthousiaste leden hebben zich aangemeld. Zelfs meer dan uiteindelijk nodig waren om een voltallige ondernemingsraad te vormen. Uit deze groep is ook weer een voorzitter, vicevoorzitter en een secretaris gekozen.

Helaas moet ik nu ook vertellen dat we nu 6 maanden later alweer afscheid hebben moeten nemen van zeven ondernemingsraadleden. In sommige gevallen gaat het om persoonlijke redenen maar ook bij een overgang van onderneming raken we helaas goede leden kwijt. Momenteel telt de ondernemingsraad helaas nog maar 16 leden.

Het Dagelijks Bestuur fungeert als managementteam van de ondernemingsraad en zorgt dat de binnengekomen post bij de juiste persoon of commissie terechtkomt zodat zij zich kunnen buigen over het onderwerp om daarna de ondernemingsraad te adviseren. Dit advies wordt door de voltallige ondernemingsraad behandeld. Ook maakt het DB de vergaderagenda en regelt de vergaderfaciliteiten. Met veel trots mag het dagelijks bestuur ook melden dat de ondernemingsraad een eigen website heeft waar je alle informatie met betrekking tot de ondernemingsraad kunt vinden.

Wij ontvangen verzoeken van zowel de bestuurder als van de medewerkers van Compass. De ondernemingsraad behandelt geen individuele verzoeken maar alleen aangelegenheden van algemeen belang. In het afgelopen jaar heeft de ondernemingsraad veel werk verzet.

De ondernemingsraad blijft positief gestemd voor 2018.

Blijf ons volgen op de website https://www.orcompassgroup.nl

Isolde Lugthart (secretaris ondernemingsraad)

De commissie PR & Communicatie

De commissie heeft het druk gehad het afgelopen jaar. Om te beginnen het jaarverslag van 2016 gemaakt, wij gaan ervanuit dat jullie dit met enthousiasme hebben gelezen. Daarnaast waren we bezig met het organiseren van verkiezingen, We waren blij verrast dat er zoveel aanmeldingen waren. Iets meer aanmeldingen dan er zetels zijn. Daarom zijn we er met de bestuurder over gaan praten of het goed is dat we iets meer leden mochten toevoegen aan de ondernemingsraad, met name omdat we uit ervaring weten dat we in een veranderende markt leven en dat er in een lopende periode er altijd leden afscheid nemen van de ondernemingsraad.

Het regelen van een training, was dit jaar een heus feest. Wat hebben we ons op de hals gehaald maar wat een lol en plezier hebben we gehad tijdens het organiseren. Uit naam van de hele commissie kan ik zeggen: dit hadden we niet willen missen. En ook de training zelf was volgens onze voorzitter en die loopt al een paar jaar mee: “de beste training”. Oftewel ons doel was bereikt (geeft wel een uitdaging voor het volgend jaar).

Dan het werken aan het feit dat we onze achterban nog beter willen kunnen bereiken, afgelopen oktober is de 50ste en tevens de laatste nieuwsbrief verschenen. Wat gaan we nu doen om jullie te informeren en om te laten weten dat wij er voor jullie zijn? Jawel, we hebben sinds december onze eigen website in de lucht.

Via de Compassie en als het goed is via je leidinggevende van je locatie heb je ons webadres ontvangen. Hierop vind je regelmatig nieuws van de ondernemingsraad, maar ook vaste items, wat doet de ondernemingsraad, de missie en visie, het jaarverslag, uitleg over de verschillende commissies, wie zitten er in de ondernemingsraad etc. etc.

Weet dat je ons altijd mag mailen met vragen, suggesties, op en aanmerkingen.

De ondernemingsraad is er voor jullie.

ondernemingsraad@compass-group.nl

namens de commissie, Hieke Anne van Lier

Ferry Slee, Isolde Lugthart, Miranda van der Sloot, Monique de Rooij.

Commissie HSE

De commissie HSE staat voor Health / Safety / Environment.

Samengevat houden wij ons bezig met de onderwerpen aangaande veilig gezond en prettig werken binnen onze organisatie.

Maandelijks komt de commissie bij elkaar, de vergaderingen vinden vaak plaats op het hoofdkantoor in Amsterdam.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Steven van Reenen (voorzitter) Susanne Boullart (notulist) Piety van der Molen, Peter van der Berg, Sven van der Hoorn, Mohamed Ahadout en Derktje ter Steege.

2017 is een bewogen jaar voor de commissie geweest.

Veel onderwerpen zijn aan de orde geweest en ook in 2018 blijven verzuim, kleding en de preventiemedewerker onze aandacht houden.

Er is binnen de commissie gekeken naar onze werkstructuur en we hebben goede stappen gemaakt op het gebied van behandeling en uitwerking van de onderwerpen die ter sprake kwamen in de vergaderingen.

Het werken volgens de SMART methode heeft de commissie als positief ervaren en wij nemen dit mee in het nieuwe jaar.

Een aantal onderwerpen die besproken zijn:

Arbodienst Bakxwagenaar

We hebben gesproken met een vertegenwoordiger van onze arbodienst en hebben vragen kunnen stellen over het functioneren binnen Eurest. De commissie heeft een helder beeld over hoe de arbodienst opereert binnen onze organisatie.

Ook in het nieuwe jaar zal de commissie weer in gesprek gaan met de arbodienst om zo op de hoogte te blijven hoe de samenwerking tussen Eurest en de arbodienst verloopt.

Belading rolcontainers

Afgelopen jaar heeft ook dit onderwerp ons beziggehouden. Een select groepje mensen van de ondernemingsraad is op bezoek geweest bij Bidfood. Er is een rondleiding geweest en er was gelegenheid om over en weer vragen te stellen over o.a. de werkwijze en belading binnen Bidfood.

Veilige werkschoenen en kleding

Wij als commissie vinden het belangrijk dat iedereen (in het kader van veilig werken) goede werkschoenen heeft.

Hier is in onze commissie over gesproken en dit zal ook in 2018 een belangrijk onderwerp zijn.

Over kleding hebben we ook gesproken met de betrokken partijen. Wij vinden dat het eerlijk en duurzaam moet en bovendien veilig is om in te werken. Ook dit onderwerp zien we in het nieuwe jaar terug op de agenda.

Preventiemedewerker

Er zijn in het afgelopen jaar twee preventiemedewerkers benoemd en wij hebben als commissie een eerste overleg gehad met beide preventiemedewerkers (Mirjam Halkes en Natalie Kuijper). Onderwerpen als de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en het communiceren naar de locaties toe zijn in dit gesprek aan bod gekomen.

Kwaliteit flexwerkers op kleine locaties

De commissie heeft een gesprek gehad met de afdeling planning over dit onderwerp. De volgende aandachtspunten zijn naar voren gekomen: waardering, interesse en communicatie naar de flex-medewerkers.

Duurzame Inzetbaarheid

Zowel de commissie als de ondernemingsraad ziet dat onze collega’s in de organisatie steeds ouder worden. Dit geldt voor de gehele catering branche.

Om onze collega’s de mogelijkheid te bieden om ook tot aan hun pensioen prettig en gezond te kunnen blijven werken staat dit onderwerp hoog op de lijst van onze commissie alsmede binnen de afdeling H.R. (Human Resources = personeelszaken).

Vriendelijke groet Steven van Reenen, HSE commissie.

Commissie Financieel Economisch Beleid (FEB)

De commissie FEB behandelt maandelijks alle onderwerpen met betrekking tot de financiële situatie en prestaties van Compass Group Nederland. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd dat een ondernemingsraad inzage moet krijgen in de financiële status van de onderneming. Dit is van belang omdat economische veranderingen binnen een onderneming gevolgen kunnen hebben voor medewerkers.

De commissie heeft elke maand overleg gevoerd met de financieel directeur Joris van de Rijt. Ook Michel Claassen (Manager Business Planning & Controll) heeft tot augustus deelgenomen aan dit overleg. Michel heeft nu een functie voor Compass Group Plc aanvaard en is dus niet meer beschikbaar voor de commissie FEB.

Tijdens dit overleg wordt uitvoerig gesproken over de financiële resultaten van Compass Group Nederland. Ook krijgt de commissie alle financiële resultaten van de afzonderlijke onderdelen van Compass Group Nederland (Business en Industries, Leisure, Eurest Services, Healthcare en Education) te zien. Op die manier heeft de commissie FEB van de ondernemingsraad een duidelijk beeld van de resultaten van alle onderdelen binnen ons bedrijf. Wanneer daar aanleiding toe is wordt er zelfs tot op locatie niveau over de financiële prestaties gesproken. Zo vraagt de commissie ook naar contracten waarop verlies gemaakt wordt en wordt gevraagd wat de actieplannen zijn om deze locaties winstgevend te maken. Regelmatig worden ook alle verloren en gewonnen contracten doorgenomen. Vaak wordt ook gesproken over de reden waarom een contract verloren is. Dit is belangrijk om te weten aangezien hier bij volgende aanbestedingen dan rekening mee gehouden kan worden.

2017 is voor Compass Group Nederland een goed jaar geweest. Bijna alle budgetten zijn gehaald. Daar is in het land hard voor gewerkt want het is nog steeds een lastige tijd. De retentie (contractbehoud) was dit jaar erg goed. Deze lag rond de 97% wat een mooi resultaat is. Ook zijn er een aantal grote nieuwe contracten gescoord (KPN en ING). Het verlies aan omzet dat we in 2016 hadden opgelopen is hiermee weer goed gemaakt.

De markt blijft gespannen en is nog steeds competitief. Kostenbeheersing en rendementsverbetering blijft het devies. Ook voor het boekjaar 2018 ligt er een uitdagend budget waar we met z’n allen weer hard voor moeten werken om dit te halen. Er zijn echter een aantal acties ondernomen die er voor moeten zorgen dat het budget voor 2018 ook weer gerealiseerd zal worden.

De commissie FEB heeft ook verschillende keren aandacht gevraagd voor de afdeling ICT. Er zijn inmiddels veel verbeteringen doorgevoerd maar op dit gebied zijn we nog niet waar we willen zijn. Maar als we kijken wat we de laatste jaren hebben gedaan op het gebied van automatisering dan mogen we daar best wel trots op zijn. Ten opzichte van de concurrentie lopen wij voor. Dat maakt dat we efficiënter kunnen werken en dat is belangrijk voor onze marktpositie.

Een andere taak van de commissie FEB is het opstellen van het budget voor de ondernemingsraad zelf. Nadat het budget is vastgesteld en goedgekeurd, bewaakt de commissie het budget, deze is over boekjaar 2017 niet overschreden.

René Groeneveld

Persoonlijk stuk Gerard Koenen

Inmiddels ben ik alweer een half jaar onderdeel van de ondernemingsraad en wil ik graag mijn ervaring met jullie delen.

Als OR leden komen wij minimaal 1 x per maand bij elkaar (als je in een commissie zit twee keer) en moet je je daarnaast van te voren inlezen om voorbereid het overleg in te gaan.

Voordat je voor deze nobele taak kiest moet je je daar wel bewust van zijn. Zodat je een goede inschatting kunt maken of je dat wel met je werk en privé kan combineren.

Ik kwam er namelijk al snel achter, dat het voor mij praktisch niet haalbaar was om ook plaats te nemen in een commissie, omdat dat gewoonweg niet te combineren is met mijn drukke baan.

Een kijkje in de keuken van Gerard

Ik zie, hoor en merk dagelijks als Chef-kok waar mensen tegenaan lopen in hun werkzaamheden. Vragen die ik heb en hoor zijn; hoe kan het veiliger, en hoe kan het duurzamer op de werkvloer? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet te zwaar belast worden en gezond hun pensioenleeftijd halen? Gelukkig mag ik, ook als niet commissielid, hier nog steeds over meepraten. Uiteindelijke besluiten worden namelijk altijd door de gehele ondernemingsraad genomen.

Ik heb zo al een behoorlijk kijkje in de keuken van de ondernemingsraad gekregen en dat is mij goed bevallen. Ik zie mensen (OR leden) die oprecht bezig zijn, om de belangen van alle medewerkers te behartigen. Ik zie, hoor en spreek daarnaast ook bestuurders, die naar mijn inschatting, welwillend zijn daarnaar te luisteren.

Uiteraard is er met regelmaat een spanningsveld tussen wat gevraagd wordt en wat geleverd kan worden. Het gaat erom, samen tot een redelijk uitkomst te komen, die voor alle partijen goed voelt. Gelukkig is de onderlinge sfeer tussen de ondernemingsraad en de bestuurder van dien aard dat alles bespreekbaar is.

Zo heb ik de afgelopen maanden mogen meemaken, dat we tot een gezamenlijke uitkomst kwamen, wat betreft de herinvoering van een teamuitje. Iedere partij heeft zijn achterban en belangen te verdedigen, en als je dan toch tot een voor iedereen aanvaardbaar besluit komt is dat prachtig om mee te maken.

Wij gunnen al onze hardwerkende collega’s zo’n uitje. Natuurlijk kost dat de organisatie geld, maar zien onze bestuurders ook in wat de meerwaarde is. Een meerwaarde die zich niet makkelijk in geld laat uitdrukken, maar hopelijk sturen jullie allemaal foto’s in, waaruit blijkt hoe belangrijk dit soort uitjes voor de organisatie zijn. Foto’s met blije mensen, die elkaar even op een andere manier leren kennen dan op de werkvloer. Even geen werkdruk en tijd voor elkaar. Even de tijd om je collega’s te leren kennen (als je op een kleine of eenmanslocatie staat) en wat te netwerken. Dit zodat je de volgende keer makkelijker naar die andere locatie belt met de vraag of hij/zij je kan helpen.

Dit is waar wij voor staan en voor gaan! Veranderingen gaan altijd te langzaam maar ze zijn er wel. Wij doen als OR ons best de veranderingen de kant op te sturen die voor alle medewerkers goed is. Wij verliezen daarbij niet de belangen van het bedrijf uit het oog. Alleen via wederzijds respect en begrip, kunnen we verder uitgroeien tot een duurzaam bedrijf die nog lang meedoet.

Alle collega’s, bedankt voor jullie inzet het afgelopen jaar!

Mocht je een vraag of opmerking hebben in het algemene belang, laat het ons alsjeblieft weten? Dit kan via onze site www.orcompassgroup.nl of via emailadres, antwoord verzekerd!!

Gerard Koenen, Chef-kok Haagse Hogeschool en OR lid Compass-Group Nederland

Persoonlijk stuk Piety van der Molen

Terugkijkend op 2017!!

Aangenaam, ik ben Piety van der Molen en ik ben in 2014 lid geworden van de ondernemingsraad. Binnen de OR zijn er commissies die zich voor verschillende onderwerpen hard maken en dit met de ondernemingsraad delen. Ik heb voor de commissie HSE gekozen omdat dit gevoelsmatig het beste bij mij past en tot op heden is dit de juiste keuze geweest.

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk onderwerp geweest afgelopen jaar. We werken allemaal langer door tot we onze pensioensleeftijd bereikt hebben. Belangrijke vraag is: “hoe gaan we dit op een gezonde en plezierige manier bereiken”? Dit onderwerp blijft op de agenda staan zowel voor deze commissie als voor de gehele ondernemingsraad.

Zelf sta ik ook bewuster in mijn eigen werk, luisteren naar je lichaam en hoe zie ik mezelf over 10 jaar in de baan die ik nu heb. Wat zou ik nog meer willen, beter gezegd wat zou ik nog meer kunnen (fysiek/ geestelijk). Door deel uit te maken van een commissie, lid te zijn van de ondernemingsraad blijf ik mezelf scherp houden en ga je over onderwerpen na denken die anders waarschijnlijk ver(der) van mijn bed waren.

Waar de commissie zich verder mee bezig heeft gehouden kunnen jullie lezen in het jaarverslag onder het kopje HSE (Health Safety Environment).

Ik wens alle collega’s een gezond en goed jaar toe!

Vriendelijke groet, Piety van de Molen.

Persoonlijk stuk Isolde Lugthart

Ik ben Isolde Lugthart en ik zit al 14 jaar in de ondernemingsraad, al vele jaren ben ik de secretaris.

Afgelopen jaar zijn er verkiezingen geweest. Onze / mijn doel en taak was nieuwe medewerkers enthousiasmeren om zitting te nemen in de ondernemingsraad. Gelukkig sloot de periode positief af. De ondernemingsraad was weer compleet.

De volgende taak was om samen met PR & Communicatie commissieleden de jaarlijkse cursus voor te bereiden. Het doel van deze cursus een samensmelting van “oude” en “nieuwe” ondernemingsraad leden. Na deze dagen keek ik terug op een groot succes, de klus was geklaard. De gehele commissie was trots dat iedereen positief was en terugkeek op een geslaagde cursus. Daarna kon het echte werk beginnen.

Na een positieve start met een voltallige ondernemingsraad hebben we alweer afscheid moeten nemen van een aantal leden en dat is nooit leuk.

Na een maandelijks vooroverleg met het dagelijks bestuur en Jaques de Hulster (directeur HR) maak ik de agenda’s, dit gebeurt altijd zeven dagen voordat er een vergadering plaatsvindt. Na elke vergadering schrijf ik dan ook weer de notulen. Deze notulen vindt je sinds dit jaar terug op het medewerkersportaal.

Dit jaar hebben afscheid genomen van de ondernemingsraadnieuwsbrieven in totaal zijn er 50 stuks geschreven. Met trots heb ik ze elke maand naar al de locaties en medewerkers verzonden.

Nu is er een nieuw tijdperk aangebroken, we gaan live…………….

Hieke Anne & Isolde maken een spandoek voor de bestuurder.

De ondernemingsraad heeft haar eigen WEBSITE, super trots zijn wij hierop. Veel informatie kan de medewerker op deze website vinden, van de CAO tot teamuitje. Je kunt er ook lezen wie de ondernemingsraadleden zijn en waar ze zich mee bezig houden.

Ik ben blij dat ik deel uitmaak van de ondernemingsraad, een fijne groep enthousiaste mensen die zowel voor de medewerkers als voor de voortgang van de onderneming staan.

Mijn motto is altijd: Is iets niet duidelijk, zet dan je vraag door naar ondernemingsraad@compass-group.nl

je krijgt altijd een antwoord.

We zijn er voor jullie,

Collegiale groet, Isolde.

Persoonlijk stuk van Monique de Rooij

Vanuit Xandrion in de Ondernemingsraad van Compass

Mijn naam is Monique de Rooij en ik ben sinds mei/juni 2017 ook lid van de Ondernemingsraad van Compass. Ik ben werkzaam bij Xandrion in Ede en wij zijn sinds juni 2016 onderdeel van de Compass Group.

Wat is Xandrion ook alweer?

Xandrion is een inkooporganisatie. Xandrion zorgt voor lagere inkoopkosten voor haar klanten: bedrijven uit de recreatie/horeca/sport wereld. Wij noemen onze klanten “deelnemers” want zij nemen deel aan een inkoopcollectief. Door het bundelen van de inkoopvolumes zijn er betere prijsafspraken mogelijk met de leveranciers. De leveranciers zijn blij met Xandrion door de actieve marketing. Bij Xandrion werken ongeveer 15 personen.

Hoe heb ik mijn eerste maanden OR ervaren?

Na een leuke cursus op Ameland waarbij het vooral om kennismaken en samenwerken ging met 6 nieuwe OR leden, kon ik al snel een bijdrage leveren aan de commissie FEB en de

Wie maakt het mooiste zandkasteel? Van links naar rechts: Steven van Reenen, Ferry Slee, Jaques de Hulster, Monique de Rooij, Isolde Lugthart en Derktje ter Steege.

commissie Communicatie en PR. De commissie FEB komt maandelijks bij elkaar om de cijfers te bespreken die worden aangeleverd vanuit de afdeling Finance. Vanuit mijn financiële achtergrond kan ik daar mijn steentje aan bijdragen door de cijfers te beoordelen en kritische vragen te stellen. Mijn aandeel in de commissie Communicatie en PR is vooral meelezen en mee beoordelen. Tot nu toe vind ik beide erg leuk om te doen!

Leren in de praktijk

Om de organisatie beter te leren kennen ben ik in november 2017 op bezoek geweest bij Menzis Wageningen. Samen met een Xandrion collega hebben we meegewerkt aan een dagelijkse lunch voor de medewerkers van Menzis en een aantal banqueting orders.

Voor mij was dit heel leerzaam en daarom dank aan de collega’s van de locatie Menzis Wageningen: Leen, Richard, Willem, Conny en Yvonne!

Ik kijk met belangstelling uit naar volgend jaar!

Warme groeten, Monique.

Persoonlijk stuk Steven van Reenen

2017 was een bewogen jaar voor mij.

Als ik terugkijk op de doelstellingen die ik mijzelf afgelopen jaar heb gesteld heb ik er een positief gevoel bij.

Selfie tijdens de fiets/speurtocht over het eiland, tijdens een westerstorm. Van links naar rechts: Juria Reerink, Steven van Reenen, Hieke Anne van Lier, Jeroen Jager en Peter van den Berg.

Ik heb veel informatie tot me kunnen nemen en heel veel gezien en geleerd van de vergaderingen die er geweest zijn met de OR leden, de experts, mensen uit de organisatie en de bestuurders.

Ik ben beter gaan begrijpen hoe de organisatie in elkaar zit en leer daar nog steeds van.

Ik ben tot de ontdekking gekomen dat methodes, handelingen, maatregelen, veranderingen op elk vlak binnen onze organisatie soms een heel complex traject moeten afleggen om het op de werkvloer effectief te maken. Dit was een eyeopener voor me.

Verandering kost geduld en tijd………. soms veel tijd.

Ik heb me dit afgelopen jaar beziggehouden met wetgeving en regulering. Uitspitwerk en uitdiepen is iets wat ik met veel plezier heb gedaan en het komende jaar wil blijven doen.

Mijn keuze voor de commissie HSE was en is voor mijn gevoel nog steeds de juiste keuze en wil ook hiermee doorgaan. Mijn persoonlijke speerpunt voor het komende jaar is het aanscherpen van gesprekstechnieken en het aanleren van vergadertechnieken.

Ik wil op de hoogte blijven van de Arbowetgeving en dit volgen.

Verder wil ik ten aanzien van mijn ondernemingsraadwerk mijn werkmethodes verder aanscherpen onder andere middels de S.M.A.R.T. methode.

Ik kijk uit naar mijn volgend jaar als OR-lid en hoop dit nog lang en met veel plezier te doen.

Steven.

POCC

De voorzitter van de ondernemingsraad van Compass-Group Nederland Sven van der Hoorn is tevens voorzitter van het POCC (Platform Ondernemingsraden Contract Catering).

Viermaal per jaar komen de dagelijks besturen van de ondernemingsraden van de bedrijven aangesloten bij de VENECA bij elkaar. VENECA is de Vereniging van Nederlandse Catering Organisaties en hier maken alle grotere cateringorganisaties deel van uit. Dit zijn Compass-Group, Sodexo, Albron, Hutten, ISS, KCS en SAB.

Het is waardevol om met elkaar om de tafel te zitten en over verschillende onderwerpen te discussiëren.

Je bent als cateringbedrijf niet alleen maar concurrenten van elkaar maar je kan op het vlak van medezeggenschap veel van elkaar opsteken.

Vakbonden en andere sprekers worden regelmatig uitgenodigd.

Tijdens de POCC vergadering gehouden op het Service kantoor Eurest heeft Jan Jacob van Donselaar en Reinier van Velden zichzelf voorgesteld daarna volgt een korte discussie over de FBA en FBS premies die bij al de medewerkers wordt ingehouden op de loonstroken.

In 2017 is er onder andere gesproken over:

 • De nieuw afgesloten Cao Horeca
 • De onderhandelingsronden van de Cao contractcatering
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Communicatie campagne Duurzame Inzetbaarheid
 • Vergaderplanning voor 2018

CAO commissie van het FNV

Binnen de Ondernemingsraad van Compass Group Nederland bevinden zich een aantal leden die ook deelnemen aan de CAO Commissie van het FNV.

De CAO Commissie is een commissie die ongeveer 40 leden kent. Ongeveer een half jaar voordat de lopende CAO afloopt wordt er door het FNV geïnventariseerd wat de leden aangepast of toegevoegd willen hebben in de nieuw af te sluiten CAO. Daarvoor worden alle leden aangeschreven. Ook niet-leden mogen aangeven wat hun wensen zijn t.a.v. de nieuwe CAO.

Vervolgens zet het FNV alle wensen op een rijtje, de hoogste prioriteit bovenaan. De laatste jaren staat loonsverhoging meestal op nummer 1 maar ook zaken als pensioen, reiskosten en werkdruk worden veel genoemd. De uitkomsten worden besproken in de CAO Commissie. Samen met deze commissie stelt het FNV vervolgens een brief op waarin de voorstellen worden genoemd. Deze brief wordt vervolgens naar de werkgevers verstuurd.

Daarna wordt er door de bestuurders van het FNV onderhandeld met de werkgevers. Na een onderhandelingsronde wordt de CAO commissie geïnformeerd en geeft deze commissie de onderhandelaars van de bond een mandaat mee. Met dit mandaat proberen de onderhandelaars van het FNV uiteindelijk tot een nieuw CAO akkoord te komen. Meestal zijn hier meerdere onderhandelingsronden voor nodig.

Als er uiteindelijk een onderhandelingsresultaat is dan wordt deze ter goedkeuring voorgelegd aan de CAO commissie. Is deze commissie akkoord dan wordt het onderhandelingsresultaat voorgelegd aan alle FNV leden. Als de meerderheid van deze leden ook akkoord is mogen de bestuurders van het FNV de nieuwe CAO afsluiten met de werkgevers.

In 2017 zijn de onderhandelingen vastgelopen, de “wensen” van de bonden en de leden van de CAO commissie liggen nog ver uiteen.

De struikelpunten zijn momenteel:

 • duur van de CAO
 • loonparagraaf
 • verhoging van de reiskosten

De leden van de Cao commissie hebben het mandaat wat aangegeven is voor de reiskosten naar beneden aangepast. De andere punten blijven staan.

Wanneer de onderhandelingen met de werkgevers blijven vastlopen zullen de leden een staking voorbereiden.

OP het moment dat we met het jaarverslag bezig zijn is er een bericht binnen gekomen dat er een principe akkoord is afgesloten, met een looptijd van 1 ½ jaar waarin een salarisverhoging en een lichte stijging van de reiskosten zijn opgenomen. De staking is gelukkig van de baan.

Europese Ondernemingsraad

Compass Group heeft sinds 1997 ook een ondernemingsraad op Europees niveau. Deze ondernemingsraad valt onder Europese regelgeving.

Van 20 tot 23 maart 2017 is de Europese ondernemingsraad weer bij elkaar geweest in Londen.

Er waren 23 leden uit 17 verschillende landen aanwezig waaronder ook Nederland. Tijdens deze bijeenkomst is er een nieuw dagelijks bestuur gekozen. Onderwerpen als financiële prestaties en ontwikkelingen in Europa, veiligheid op het werk, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en onze leveranciers zijn daar besproken. Verder zijn besproken; de rol van de werknemers van Compass Group in Europa en het maatschappelijk ondernemen van Compass Group in Europa.

Instemmingsaanvragen in 2017

klik op het plaatje voor de volledige afbeelding

 1. Loonaanpassing AVR hoofdkantoor 01-01-2017
 2. Loonaanpassing AVR horeca 01-01-2017
 3. Aanstellen Preventie medewerker 01-07-2017
 4. Wijziging klachtenregeling 17-12-2017

Adviesaanvragen in 2017

 1. Aannamebeleid 29-01-2017

Initiatiefvoorstellen 2017

 1. Waardering, erkenning en verbinding 28-03-2017
 2. Vervangingsproblematiek kleine locaties 17-11-2017

Cursus ondernemingsraad 2017

De commissie tijdens de voorbereiding van de training met interne trainer Margriet Bakker

De commissie tijdens de voorbereiding van de training met interne trainer Margriet Bakker

Na een lange voorbereiding van de PR commissie was het eindelijk zover.

Er was een kampeerboerderij op Ameland afgehuurd met eigen keuken en verschillende slaapvertrekken. Het doel van deze cursus was met de oude en nieuwe leden een saamhorige ondernemingsraad te gaan vormen.

Tijdens deze dagen was het dus de bedoeling om samen te werken, gezamenlijk zorgdragen voor het ontbijt, lunch en diner. Dit waren mooie leerzame momenten, het oude en nieuwe gevoel was snel verdwenen. We werden één ondernemingsraad wat goed voelde.

De rode draad die door deze dagen heen liep had vooral te maken met complimenten en samenwerken. Wat doet een compliment met je? Geven wij genoeg complimenten?

Natuurlijk moesten er ook opdrachten uitgevoerd worden, één daarvan was per groep een goed doel te bedenken waar een bedrag aan geschonken zou worden. Dit om te leren samenwerken, maar ook presenteren, overtuigen en praten voor een groep mensen hoorde erbij. De meest overtuigende presentatie was over de Lighthouse Sports Foundation.

Groepsfoto Ondernemingsraad op het strand van Ameland

Iedere cursus komen de bestuurders langs. We hebben de bestuurders van de boot gehaald en zijn op de fiets naar de boerderij vertrokken. Het eerste onderdeel was een discussie over het geven en ontvangen van complimenten.

Na een gezonde lunch volgde er een teamopdracht op het strand.

De cursus van juni was zeer leerzaam je leert je mede ondernemingsraadleden op een andere manier kennen. Na deze leerzame dagen zijn we als team verder gaan bouwen en pakken we de lopende zaken op en gaan we nieuwe uitdagingen aan.

 

Laarderhoogtweg 11
1101 DZ Amsterdam
Postbus 22875
1100 DJ Amsterdam
Tel.: +31(0)20 5643700
Fax: +31(0)20 5659370
info@eurest.nl
www.orcompassgroup.nl