Stappenplan reorganisatie

  

Donderdag 10 september is tijdens de reguliere overleg vergadering met de bestuurder bekend geworden dat alle medewerkers waarvoor de arbeidsomstandigheden veranderen, persoonlijk zullen worden uitgenodigd voor een gesprek op een nader te bepalen locatie. Zij zullen in week 38 – 40 deze uitnodiging per brief ontvangen. In de brief zal een datum en locatie voor het gesprek staan.

Tijdens het gesprek zal de medewerker een voorstel tot uren vermindering of wijziging functieschaal vanuit de werkgever krijgen. Of je functie vervalt en je wordt als boventallig aangemerkt.

Voor alle medewerkers die in bovenstaande groep vallen is een Sociaal Plan(SP) opgesteld door de werkgever en de vakbonden. Het SP ligt op moment van schrijven ter stemming / goedkeuring bij de vakbondsleden(FNV). Zij kunnen tot en met maandag 14 september a.s. hun stem uitbrengen.

Mocht je tegen het gesprek op zien kun je natuurlijk altijd iemand meenemen om je bij te staan.

Lees het voorstel heel goed door nadat je het hebt gekregen. Neem het thuis goed in je op. In het voorstel staan de regels waar je je aan dient te houden. Lees dit ook goed door. Niet duidelijk? Laat je dan goed adviseren door een bevoegd iemand.

Wij wensen alle collega’s heel veel sterkte in deze lastige periode.