Sociaal Plan Compass-Group Nederland

  

Als bedrijf hebben we net als alle andere bedrijven in de foodsector te kampen met een groot verlies aan omzet door de coronacrisis.

De ‘intelligente’ lockdown zal gevolgd worden door een forse recessie. De opdrachtgevers zullen met het oog op hun eigen bedrijfsresultaat eerst inzetten op kostenreductie bij leveranciers, waaronder Compass Group Nederland.

Het thuiswerken gaat gepaard met voortduring van virusdreiging wat tot gevolg zal hebben dat eetgewoontes (groepen werknemers in bedrijfsrestaurants) zullen veranderen. Gasten zullen meer achter hun bureau lunchen of minder naar kantoor komen. Het is de verwachting dat thuiswerken een blijvertje zal zijn. Compass Group Nederland ziet zich als gevolg daarvan genoodzaakt om werknemers te ontslaan en arbeidsovereenkomsten aan te passen.

Compass Group Nederland beseft heel goed dat het verliezen van de arbeidsplaats de betrokken werknemers diep kan raken in hun persoonlijke omstandigheden. Compass Group Nederland rekent het tot haar verantwoordelijkheid om voor hen, die hun baan verliezen, een aantal maatregelen te treffen om de effecten van deze verandering zo goed mogelijk op te vangen. Deze maatregelen staan in het Sociaal Plan.

Sociaal Plan Compass Group DEF versie