Oproep MTO (medewerker tevredenheidsonderzoek)

  

Het MTO loopt gedurende de maand november. Als OR vinden wij het uiteraard zeer belangrijk dat zoveel mogelijk collega’s deelnemen aan dit onderzoek. Alleen op die manier krijgen we een goed beeld van wat er goed gaat in onze organisatie maar ook wat er nog verbeterd kan worden.


Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk bureau (Ipsos) uitgevoerd en is geheel anoniem.
We willen dan ook iedereen oproepen de enquête in te vullen! De enquête kan je vinden in de Actimo app of door hier te klikken.