Uitkomst congres, De Toekomst van de Catering

  

Dinsdag 9 november is het congres ‘De Toekomst van de Catering’ gehouden. Het congres werd bijgewoond door werkgevers, werknemers en een aantal opdrachtgevers. Veel leden van de Ondernemingsraad van Compass-Group waren ook aanwezig.

De dag begon met een aantal sprekers. Zo was Art van der Steur aanwezig. De nieuwe voorzitter van de VeNeCa. Onze werkgeversvereniging maakt een moeilijke tijd door. Alle leden hebben hun lidmaatschap per 1 januari a.s. opgezegd. Art van der Steur heeft nu de taak om er voor te zorgen dat het verschil van mening tussen de werkgevers wordt opgelost en de VeNeCa kan blijven voortbestaan. Maar dit zou dat ook met een andere samenstelling en onder een andere naam kunnen zijn.

Het is belangrijk dat de werkgevers elkaar weer gaan vinden. Al is het alleen maar om een partij te hebben waarmee de bonden kunnen onderhandelen t.a.v. een nieuwe CAO per 1 april 2022.

Na de sprekers en presentaties werden de aanwezigen opgedeeld in groepen. In  deze kleine groepen werd onder leiding van een voorzitter gesproken over de toekomst van de catering. Dit ging aan de hand van de onderwerpen die tijdens de presentaties werden besproken. In totaal werden er twee sessies van een uur gehouden. Aan het einde van de middag kwamen alle deelnemers weer samen en werden de bevinding toegelicht door de diverse voorzitters.

De onderwerpen waarover gesproken is waren zeer divers. Denk dan aan de veranderingen waar we sinds het uitbreken van Covid-19 mee te maken hebben gekregen maar ook hoe onze CAO er uit zou moeten gaan zien. Meer flexibel werken? Wat doen we met de ADV dagen? Maar ook de werkingssfeer van onze huidige CAO. Die kan voorkomen dat werkgevers steeds meer de Horeca CAO in gaan zetten binnen bedrijven die voorheen onder de Catering CAO vielen. Alle punten zullen door de partijen meegenomen worden.

Het was een interessante dag en veel deelnemers vonden het voor herhaling vatbaar.