Eindbod catering cao massaal afgewezen

  

Het eindbod dat door de werkgevers organisatie Veneca op tafel is gelegd, is door leden en niet leden van de vakbonden van tafel geveegd. Ruim 95 procent van de stemmers reageerde negatief op het voorstel.

Na zes onderhandelingsronden is er een eindbod op tafel gelegd met als belangrijkste punten:

  • Looptijd van 1 jaar: van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.
  • Loon: 3% loonsverhoging per 1 september 2019.
  • Afspraken maken over toekomstbestendigheid en modernisering van de cao.
  • 200,- eenmalige uitkering voor inflight catering medewerkers per december 2019.

Het eindbod is door de bonden, Unie, CNV en FNV voorgelegd aan de achterban. Zij konden tot 21 juli hun stem uitbrengen.  De uitkomst daarvan was een massale afwijzing.

Dat betekend concreet dat er geen nieuwe algemeen verbindende cao is vast gesteld. Wat ook betekend dat de loonsverhoging van 3% per 1 september 2019 van de baan is. De cao commissie van FNV heeft aangegeven dat zij verder zullen gaan met actievoeren.