Oproep: Meld verkeerd beladen rolcontainers Bidfood

  

Helaas komt het bij leveringen van Bidfood nog steeds voor dat rolcontainers te hoog of verkeerd gestapeld zijn, er teveel manco’s zijn, er een te late levering is, etc. etc.
Ondanks dat dit soort zaken in het verleden vaak gemeld werd via Topdesk,
komen er op dit moment veel minder meldingen binnen. Op locaties blijkt echter dat
dit soort zaken nog steeds actueel zijn. In samenspraak met
Bidfood willen we de meldingen beter in kaart brengen. Daarom een verzoek
aan alle locaties om de meldingen, als ze zich voordoen, alsnog in Topdesk
(klachtenformulier leverancier nr. 9 op Intranet) te melden. Bij meldingen over problemen met rolcontainers graag ook een foto bij sluiten.

Richtlijnen Rolcontainers :
Naar aanleiding van een aantal opmerkingen en klachten over leveringen door
Bidfood, is de Arbo-commissie van de OR samen met Corporate Quality en Supply
Chain Management in overleg gegaan met Bidfood om tot een oplossing te komen
voor onder andere te zwaar beladen containers.

Dit is dus TE HOOG

 • Gezamenlijk zijn onderstaande uitgangspunten bepaald:
  Gewicht per krat: maximaal 23 kg (sommige artikelen zijn verpakt per 25 kg, dus norm is niet altijd haalbaar);
 • Gewicht per rolcontainer: maximaal  500 kg in verband met de kracht die nodig is om een container in beweging te krijgen;
 • Bestapeling van de container: onderkant van het bovenste product/de bovenste krat op maximaal 1.80 meter (de bovenkant van een krat/product mag dus wel boven de container uitkomen);
 • Hulpmiddelen: (Droge kruidenierswaren) – chauffeurs kunnen een containertrekker
  gebruiken om zware containers te verplaatsen. Dit is voornamelijk bedoeld ter
  verlichting van duw en trekkracht voor de chauffeur die de container over een langere
  afstand moet verplaatsen;
 • Plaats van levering: de goederen worden op rolcontainers op de plaats van catering
  geleverd;
 • Omwisselen van containers: bij de levering worden de rolcontainers van de
  vorige keer meegenomen.

Blijf dus iedere afwijking van bovenstaande regelgeving melden. Zo kunnen we hopelijk tot een oplossing komen voor een groot probleem bij veel van onze locaties. De HSE commissie van de ondernemingsraad zal ook steeds betrokken blijven bij het zoeken naar oplossingen deze problematiek.