Vertrouwenspersonen binnen CGN

  

De ondernemingsraad vindt het belangrijk dat iedere medewerker bij Compass Group een veilige werkplek-situatie heeft. Wij hechten veel waarde aan de sociale veiligheid van werknemers. Voor ongewenste omgangsvormen als agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en bij alcohol- of drugsproblemen kun je dan ook rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersonen die bij Compass Group werkzaam zijn.

De vertrouwenspersonen staan bij de genoemde onderwerpen voor je klaar om te helpen. De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is het steunen van degene die zich slachtoffer voelt van ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon heeft een luisterend oor voor je verhaal. Bovendien kun je overleggen hoe een probleem kan worden aangepakt. Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon:

  • Eerste opvang en ondersteuning
  • Garantie van geheimhouding
  • Geen stappen zonder jouw toestemming
  • Zorgen voor verdere opvang
  • Hulpverlening en eventuele nazorg
  • Het op verzoek indienen van een schriftelijke klacht bij de klachtencommissie.

Wie zijn de vertrouwenspersonen en hoe zijn ze te bereiken?

Cher Deijs           06-53693672
Frank Sira           06-51859245

SpeakUp
Met SpeakUp bel je over een vermeende criminele activiteit, diefstal, fraude, omkoping of corruptie, schendingen van onze Gedrags- of Ethische code. Je gegevens worden ALTIJD vertrouwelijk behandeld. De SpeakUp lijn, 0800-0224093, is 24 uur per dag, 7 dagen per week gratis bereikbaar.  Je kunt meldingen ook via het web doen: www.compass-speakup.com