De OR bekent kleur

  

Er wordt wel eens gezegd, dat het saai is om in een ondernemingsraad bezig te zijn.  Juist het tegendeel is waar. En daarom wil de OR met dit logo kleur bekennen. de onderwerpen zijn ingedeeld in vier thema’s, ieder met een eigen kleur. Het zijn de vier gebieden, waarmee de OR te maken heeft en waarop hij invloed kan uitoefenen.
Centraal staan de mens, de organisatie, de klant en het geld.

Deze kleuren zijn niet willekeurig gekozen. Ze hebben een bedoeling, een betekenis.

Oranje is de kleur die hoort bij beweging, warmte en levenskracht. Het is een zeer positieve kleur die ook staat voor vitaliteit. Logisch toch, dat dit de kleur voor de mens is.

Groen staat voor de vruchtbare voedingsbodem, voor groei. Groen is ook vertrouwd en veilig. De kleur symboliseert inzicht, wijsheid en toewijding. Vanuit groen is elke richting mogelijk.

Blauw is de kleur van hoop en rust. Blauw hoort ook bij trouw, kalmte, nuchterheid en verantwoordelijkheid. En dat zijn eigenschappen die je elke klant toewenst. Ook de OR heeft ‘klanten’ namelijk de achterban.

Rood is het symbool van activiteit, materialisme en daadkracht, maar ook van macht en strijd. En waar gaat de meeste strijd over? Juist…, over geld.

Verder vormen de bollen, met wat fantasie, de letters OR.