Waar is de ondernemingsraad mee bezig?

  

Nu de nieuwe ondernemingsraad geïnstalleerd is gaan we direct verder met de lopende zaken. Waar is de or op dit moment mee bezig?

  • Bedrijfskleding: hier is een commissie voor samengesteld, hier is de ondernemingsraad ook bij betrokken. Eerst is er gekeken wat de stand van zaken nu is, wat zijn de wensen van onze opdrachtgevers en onze medewerkers. Hier is een PVE (plan van eisen) van gemaakt en er zijn een aantal leveranciers aangeschreven. Nu gaan we verder kijken welk bedrijf ons het beste kan faciliteren. Als er meer bekend is zal de commissie ons allen informeren.
  • Preventiemedewerker: de preventiemedewerkers is verplicht sinds juli 2017. De medewerker vervult een belangrijke rol bij het realiseren van een veilige en gezonde werkplek. Deze medewerker moet direct samenwerken met de bedrijfsarts en de ondernemingsraad.
  • Duurzame Inzetbaarheid: Wij vinden Duurzame Inzetbaarheid een heel belangrijk onderwerp, omdat dit ons allemaal aan gaat in de nabije toekomst en het belangrijk is dat de medewerker zich bewust wordt van de veranderingen en de werkgever bewust bezig gaat met de veranderende verantwoordelijkheden. Samen moeten we zorgen dat we zo gezond en fit mogelijk de pensioengerechtigde leeftijd gaan halen.
  • Nieuwsbrief & communicatie met achterban: wij zijn aan het bekijken of we op de juiste wijze onze achterban, jullie dus, bereiken.