Commissie Communicatie & PR

De kracht van de Ondernemingsraad ligt bij jou en je collega’s. De Ondernemingsraad is mede afhankelijk van jullie informatie. Andersom is de Ondernemingsraad er ook voor jou. Het is dus belangrijk dat je goed wordt geïnformeerd. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van intranet en het jaarverslag. Voor al deze interne en externe berichtgeving is de Commissie Communicatie & PR verantwoordelijk.

Het organiseren en uitvoeren van verkiezingen (voor de leden binnen de Ondernemingsraad) zijn ook de taken van deze commissie. Verder organiseert deze commissie ook verschillende trainingen en de jaarlijkse terug kerende cursus voor de Ondernemingsraad leden.

Tot slot is deze commissie verantwoordelijk voor het bewaken van de huisstijl van de Ondernemingsraad.

De commissie bestaat uit de volgende OR-leden:

Terug