Agendacommissie

De agendacommissie van de Ondernemingsraad bestaat uit het dagelijks bestuur. Deze commissie bereidt de Ondernemingsraadvergaderingen voor. De belangrijkste taak van deze commissie is het opstellen van de agenda’s van alle vergaderingen, zowel de Ondernemingsraadvergadering als de overlegvergaderingen met de directie. Daarnaast is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor alle externe contacten van de Ondernemingsraad.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

POCC & CEC

Terug