Nieuwe 1-jarige cao Contractcatering

  

Vakorganisaties FNV Catering, CNV Vakmensen en
De Unie tekenen samen met branchevereniging VOCC en de verzamelde
werkgevers Sodexo, ISS, KCS en Compass Group het onderhandelingsresultaat
voor een nieuwe, eenjarige cao (van 1 april 2021 tot 1 april 2022). Het is voor
partijen die nu dit onderhandelingsresultaat tekenen van groot belang om in de
huidige situatie – herstellend uit de coronacrisis en na de nodige reorganisaties –
helderheid voor medewerkers en ondernemingsraden te bieden. Daarnaast
willen zij hiermee, in een zekere rust, kunnen toewerken naar het vormgeven
van de toekomst van de branche.


Vanwege de grote impact van de coronacrisis in de cateringbranche gaan de
lonen tot 1 april 2022 niet omhoog. Partijen gebruiken deze periode voor pilots
op het gebied van flexibiliteit en voor overleg over vernieuwing van de cao.
Op 15 juli 2021 is door werkgevers en de gezamenlijke vakorganisaties een
onderhandelingsresultaat geaccordeerd. Met het accorderen van dit resultaat is
namens alle partijen de bereidheid vastgelegd om nieuwe wegen in te slaan,
door in het najaar van 2021 overleg te voeren over een vernieuwende en
toekomstbestendige cao.


Voor ieder is zekerheid en duidelijkheid op het gebied van arbeidsvoorwaarden
van belang. Concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden is ongewenst. Dit
voorkomen we door toe te werken naar een algemeen verbindend verklaarde
cao waardoor deze voor ieder in de branche geldt.


Voor de bonden is van belang dat werknemers weten waar ze aan toe zijn.
Hoewel er tot 1 april 2022 sprake is van een nullijn, kunnen werknemers wel
terug blijven vallen op een cao. Een ander belangrijk uitgangspunt blijft dat bij
overnames het principe geldt ‘mens volgt werk’. De bonden werken komende
tijd mee aan pilots rond flexibiliteit en gaan het gesprek aan over vernieuwing
van de cao. Bonden en tekenende werkgevers betreuren het dat een aantal
werkgevers het onderhandelingsresultaat niet tekent. Zij roepen gezamenlijk
deze werkgevers op om zich alsnog aan te sluiten en samen de toekomst van de
sector en haar medewerkers vorm te geven.