Jaarverslag vertrouwenspersonen CGN

  

Hieronder vind je het jaarverslag van de vertrouwenspersonen over het jaar 2020 van Compass
Group Nederland. Het jaarverslag geeft een beeld van de meldingen aan de
vertrouwenspersonen, de aard van de klachten en de frequentie van meldingen. Ook
wordt het aantal meldingen onderverdeeld naar de verschillende Business Units binnen
Compass Group Nederland.

Naast de meldingen hebben de Vertrouwenspersonen in de periode van maart
t/m juni 2020 diverse vragen gehad die betrekking hadden op corona. In juli 2020
hebben de Vertrouwenspersonen ook diverse vragen gehad omtrent werkgelegenheid
vanwege de slechte omzetcijfers van Eurest. Deze zijn niet geregistreerd.
Eind 2020 is Frank zo’n 10x vanuit het Servicekantoor benaderd voor het bieden van een
luisteren oor aangaande interne wijzigingen.
Wil je het hele jaarverslag lezen klik dan hieronder op de PDF.

Jaarverslag Vertrouwenspersonen 2020