Coronacrisis: wat betekent dit voor jou

  

Sinds afgelopen week zijn we met z’n allen in een onwerkelijke situatie terecht gekomen. Waar het voor die tijd heel normaal was om dagelijks naar je werk te gaan is dit voor veel collega’s niet meer het geval. Veel (bedrijfs)restaurants, campussen en locaties van Eurest Services zijn geheel of gedeeltelijk gesloten.

Deze situatie hebben we nog nooit meegemaakt. Zowel onze regering als de directie van ons bedrijf moeten beslissingen nemen waarmee ze geen ervaring hebben. De ondernemingsraad heeft meerdere keren per week overleg met de directie. We bespreken de stand van zaken en voeren overleg over te nemen beslissingen. De ondernemingsraad ziet toe op de belangen van alle medewerkers maar heeft ook als taak erop toe te zien dat ons bedrijf deze crisis weer te boven komt.

Gelukkig werken we binnen een internationaal en gezond bedrijf met een goede financiële buffer. Maar de financiële reserves zijn niet oneindig. Onze regering heeft toegezegd alle bedrijven, groot en klein, te zullen ondersteunen. Maar hoe deze steun er uit gaat zien en of deze alle kosten voor de bedrijven gaat dekken is niet geheel duidelijk.

Dat is dan ook de reden dat de directie alle medewerkers heeft gevraagd om zo veel mogelijk verlof op te nemen, let wel dit is geheel op vrijwillige basis.

We zien dat heel veel locaties creatieve acties ondernemen. Zo worden er maaltijden verstrekt aan minder bedeelden. Op die manier hoeven we niet veel eten weg te gooien en doe we de mensen een groot plezier. Er zijn ook collega’s die gaan helpen op locaties die nog wel operationeel zijn. Er zijn zelfs collega’s die al zijn gaan helpen bij supermarkten om daar de lege schappen te vullen. Dit zijn allemaal hele mooie initiatieven waar we als ondernemingsraad heel trots op zijn.

Voor veel medewerkers is er op dit moment geen werk meer. Het grootste deel van hen neemt verlof op en anderen stellen zich beschikbaar voor werk. Er zijn ook locaties die geopend zijn in het weekend. Laten we er samen voor zorgen dat die locaties er niet alleen voor staan. Biedt ook daar je hulp aan wanneer je thuis zit.

We krijgen jammer genoeg ook teleurstellende reacties van collega’s. Die vinden het bijvoorbeeld lastig om wat verder te reizen dan dat ze gewend zijn. De ondernemingsraad wil die mensen wijzen op de regels die daarover afgesproken zijn binnen de CAO. Een reistijd van 1 uur en 15 minuten (enkele reis) is acceptabel. Langere reistijd mag als werktijd worden gezien en geregistreerd. De reistijd zal in de meeste gevallen veel korter zijn.

Ook kan je gevraagd worden om in een andere ‘tak van sport’ ingezet te worden. Dus werk je nu binnen Eurest dan kan je ook gevraagd worden om binnen Eurest Services ingezet te worden en omgedraaid. Je hebt immers een arbeidsovereenkomst met Eurest en niet met de locatie waar je normaal gesproken werkt!

De ondernemingsraad wil iedereen dan ook oproepen om in deze, voor iedereen, moeilijke tijd zich flexibel op te stellen. Daar waar een beroep op je gedaan wordt daar gehoor aan te geven. Per slot van rekening verwacht ook iedereen dat aan het einde van de maand het salaris weer wordt overgemaakt.

Dus laten we om elkaar geven, elkaar helpen en ondersteunen daar waar mogelijk. Wij hopen dat de maatregelen die genomen zijn ervoor zullen zorgen dat het virus snel onder controle is en dat we weer kunnen starten op alle locaties die afgelopen tijd de deuren hebben moeten sluiten.

Hebben jullie vragen aan de ondernemingsraad dan kan je die stellen via het e-mailadres ondernemingsraad@compass-group.nl

Wij wensen iedereen heel veel gezondheid toe. Let op elkaar en zorg dat je de richtlijnen van het RIVM opvolgt om een snelle uitbreiding van het virus een halt toe te roepen.