OR zal rechten werknemers bewaken

  

Voor heel veel bedrijven groot en klein is dit een extreem moeilijk periode. Veel werkgevers treffen inmiddels maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het zal hoe dan ook een moeilijke tijd worden maar we laten je niet in de steek!

De OR zal de directie adviseren over eventuele bijzonderheden voor bepaalde groepen werknemers. Is het bijvoorbeeld wel voor alle werknemers mogelijk om thuis of op een andere locatie te werken? Wat zijn de alternatieven als thuiswerken of op een andere locatie ingezet worden niet mogelijk zijn?

De OR moet de rechten van de werknemers goed bewaken en doet dat steeds in het licht van Duurzame Continuïteit; de onderneming moet net als alle medewerkers weer gezond uit deze crisis komen. Het is daarbij echter niet toegestaan dat een werkgever de werknemers vakantiedagen laat opnemen, bijvoorbeeld omdat deze in quarantaine zit of omdat die geen mogelijkheden heeft om thuis te werken. Maar we moeten er met elkaar wel alles aan doen om bijvoorbeeld op een andere locatie te gaan werken of andere werkzaamheden te verrichten.

Het coronavirus brengt ook onze onderneming economische schade toe, waardoor ook wij in sommige gevallen noodgedwongen de personeelskosten (tijdelijk) moeten verminderen. Dit is een uitzonderlijke omstandigheid waar de meeste medewerkers begrip voor zullen hebben. Het is wel van belang dat de werkgever de noodzaak van een dergelijke wijziging zorgvuldig toelicht en transparant is over de oorzaak en de mogelijke gevolgen als er niets gewijzigd wordt. Op die manier kan begrip en draagvlak worden gecreëerd bij de medewerkers.

Dit is ook een tijd waarin we elkaar moeten vinden over meningsverschillen en tegenstellingen heen. Een tijd om het gezamenlijke belang boven het eigenbelang te stellen. En een tijd om ruimte en vertrouwen te geven aan al die mensen die onder hectische omstandigheden dag en nacht bezig zijn anderen te helpen.