Mooi resultaat! Acht nieuwe aspirant OR leden.

  

Begin deze maand heeft de Ondernemingsraad een oproep geplaatst waarin gevraagd wordt naar collega’s die zich willen gaan inzetten voor de Ondernemingsraad. Inmiddels is de datum waarbinnen geïnteresseerden zich kunnen aanmelden gesloten.
Het secretariaat van de Ondernemingsraad heeft acht aanmeldingen ontvangen. Dit zijn;
Rob Wiekens
-Maartje Kampman
-Wilbert Lagerberg
-Hans Maas
-Peter Arkesteijn
-Bill Riem
-Joan Verspaget
-Hans Assouw

Tot 29 november is er een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen deze kandidaten. Onderbouwde bezwaren kunnen naar onderstaande e-mailadres van de Ondernemingsraad verzonden worden.

ondernemingsraad@compass-group.nl