Cao akkoord catering 2019-2020

  

Op dinsdag 22 oktober is bekend geworden dat de Veneca, de branchevereniging voor de contractcatering, CNV Vakmensen en De Unie een akkoord hebben bereikt over een nieuwe cao. Er was al een onderhandelingsresultaat waarmee bovenstaande bonden hun achterban geraadpleegd hebben. De FNV was en is niet akkoord met het onderhandelingsresultaat en voerde de afgelopen weken diverse keren actie voor betere cao afspraken.

In grote lijnen is het volgende overeen gekomen:

  • een loonsverhoging van 3,1% per 1 oktober 2019 ;
  • een eenmalige uitkering van 0,5% bruto, in november uitgekeerd;
  • inflight-medewerkers ontvangen hiernaast een uitkering van €200,- netto in december 2019 en een eenmalige uitkering van 0,4% netto in januari 2020;
  • er zal nauw worden samengewerkt aan de modernisering van de cao;
  • met hetpensioenakkoord in het achterhoofd gaan de partijen verder praten over de mogelijkheid dat cateringmedewerkers op gevorderde leeftijd eerder met pensioen gaan.

De gemaakte afspraken worden nog verwerkt in een nieuwe cao-tekst. Daarnaast wordt de cao aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt er algemeen verbindend verklaring voor aangevraagd.