Waar is de commissie HSE mee bezig!

  

De commissie HSE (Health, Savety & Environment) komt maandelijks bijeen en nodigt hiervoor periodiek mensen uit om te praten over een veilige, gezonde, plezierige en duurzame werkomgeving. De uitkomst hiervan wordt besproken in de maandelijkse OR vergadering.

Onderwerpen die zoal aan bod komen zijn bedrijfskleding (uniformering), duurzame inzetbaarheid, maar ook de mogelijke gevaren op het gebied van snijden, tillen, werken met gevaarlijke stoffen & apparatuur, verbranden en/of uitglijden. Het welzijn van de collega’s op de werkvloer is hierbij ons uitgangspunt.

Eens per kwartaal wordt gesproken met onze preventiemedewerkers, de HR managers of de Arbodienst.  Met hen wordt gesproken over de plannen en de stand van zaken binnen onze organisatie maar ook het verzuim is een belangrijk onderwerp.

Duurzame inzetbaarheid is op dit moment een belangrijk vast punt in onze overleggen. De ondernemingsraad ziet namelijk ook dat de verschuiving van leeftijd van onze collega’s, die ouder worden en langer door moeten werken, binnen onze organisatie extra aandacht vereist. Zeker als we een ieder gezond en plezierig willen laten doorwerken tot hun pensioenleeftijd.

Vragen? neem contact op met de ondernemingsraad. Je vind onze contactgegevens elders op de website.