Dagelijkse schoonmaak aftekenen vervallen…

  

Waar facebook al niet goed voor is! Via een post bleek dat het nog niet bij iedereen voldoende bekend is dat er aan het begin van dit boekjaar weer wat aanpassingen zijn gedaan aan de werkinstructies.  Uitdrukkelijk met als doel om de geldende werkafspraken nog duidelijker te maken voor iedereen.

In het overzicht ( te vinden op het Intranet / operatie/ optimalisatie managementsystemen) staan schematisch de aanpassingen van het managementsysteem van Eurest en Eurest Services weergegeven. Sommige werkinstructies zijn aangepast of vereenvoudigd.

Let op: er is dus géén sprake van ‘nieuwe’ verplichtingen of onderdelen, wel een verdere verduidelijking of versimpeling van regels om jullie beter te helpen om aan alle (verplichte) werkafspraken te kunnen voldoen.

Verplichtingen komen vanuit:

  •   Nederlandse wet- en regelgeving
  •   Onze eigen organisatie
  •   Een van onze geldende certificaten (ISO 9001, 14001 of OHSAS 18001)

Doe er vooral je voordeel mee door het even door te lezen en stel vragen als iets niet duidelijk is. Doe ook niet meer dan verplicht is, dat kan je tijd en energie schelen!Speciaal voor de cateringlocaties geven we als tip mee om echt even goed nog te kijken naar de registratie-verplichtingen (dagelijkse schoonmaak aftekenen is bijvoorbeeld vervallen). Wat moet je nu eigenlijk echt bemonsteren en de codeerinstructie (codeer niet teveel, DKW hoeft al meestal niet gecodeerd te worden, check de bewaarlijst!!)

Heb je zelf ideeën, tips of suggesties laat dat zeker weten, dan nemen we dat mee in de volgende optimalisatie ronde.  Je mail mag naar de Binnendienst