Nieuwe cao catering

  

Vakbonden FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie en werkgeversorganisatie Veneca zijn samen toch tot een akkoord gekomen voor een nieuwe cao catering.

Cateringmedewerkers krijgen 2,5% loonsverhoging en een betere kilometervergoeding voor woon-werkverkeer.
De onderhandelingen voor een nieuwe cao catering verliepen moeizaam tot eind november. Een conflict dreigde, maar zover is het niet gekomen.

Begin 2018 is er informeel overleg gevoerd, waarna de onderhandelingen half januari zijn vervolgd.

Het is het maximaal haalbare gezien de situatie in de sector. De werkgevers hebben stappen richting elkaar gezet om eruit te komen en ook de bonden hebben water bij de wijn gedaan. De cao geldt tot 1 april 2019.

Belangrijkste afspraken cao catering

  • Looptijd van 15 maanden, dus van 1 januari 2018 tot 1 april 2019.
    2% loonsverhoging per 1 januari 2018 en 0,5% per 1 januari 2019.
  • De reiskostenregeling blijft gelden, maar de kilometervergoeding gaat wel omhoog:
    € 0,02 per 1 januari 2018 tot € 0,13 per kilometer en nog eens € 0,02 per 1 januari 2019, wat de vergoeding brengt op € 0,15 per kilometer.
  • Derde jaar WW.
  • € 500 per medewerker voor scholing en ontwikkeling (voor maximaal 1.000 medewerkers).