Waar is de ondernemingsraad momenteel mee bezig?

  

Met de nieuwe ondernemingsraad gaan we meteen weer verder met de lopende zaken. Waar zijn we momenteel mee bezig?

Locatie bezoeken: We zijn een pilot aan het opzetten om als ondernemingsraad locaties te gaan bezoeken om zo nog beter te horen te krijgen wat er speelt onder de medewerkers en binnen het bedrijf.

Ook willen we je informeren wat de ondernemingsraad doet en voor jou kan doen. Wij denken dat we nog meer kunnen bereiken voor de medewerkers op de locatie als we weten waar jullie tegenaan lopen en wat er speelt op de locaties.

Natuurlijk niet persoon of locatie gebonden, maar zaken die meerdere onderdelen en personen aangaan. Dan is het wel belangrijk dat dit gedeeld wordt. Dit kan altijd door je verhaal te mailen naar de ondernemingsraad.

ondernemingsraad@compass-group.nl