Commissie Financieel Economisch Beleid

De commissie Financieel Economisch Beleid(FEB) behandelt alle onderwerpen met betrekking tot de financiële situatie van Compass Group Nederland.

In de wet op de Ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd dat een Ondernemingsraad inzage moet krijgen in de financiële status van de Onderneming. Dit is van belang omdat economische veranderingen binnen een Onderneming gevolgen kunnen hebben voor de medewerkers.

De informatie wordt, binnen Compass Group Nederland, verstrekt door de afdeling Finance. Eens per twee maanden heeft de commissie overleg met de financieel directeur om zich te laten informeren over de cijfers van Compass Group.

Een andere taak van de commissie FEB is het opstellen van het budget voor de Ondernemingsraad. Nadat het budget is goedgekeurd en vastgesteld, bewaakt deze commissie het budget.

De commissie FEB bestaat uit:

Terug