Platform Ondernemingsraden Contract Catering (POCC)

Het Platform Ondernemingsraden Contract Catering (POCC) is het overlegorgaan van de ondernemingsraden van cateringorganisaties die lid zijn van de Veneca. Het POCC komt vier maal per jaar bijeen voor een overleg.

Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de Ondernemingsraad van Compass Group in het POCC. In het overleg worden zaken besproken die alle medewerkers in de branche aangaan, zoals de werkdruk binnen de contract catering, sociaal statuut CAO en de CAO-onderhandelingen. De vergaderingen worden om de beurt door een van de deelnemende Ondernemingsraden georganiseerd.

Terug