OR Jaarverslag 2016

Een onderneming in beweging

Voor je ligt, of beter gezegd voor je op het scherm staat het jaarverslag van de ondernemingsraad van 2016. Het is een goed gebruik dat de ondernemingsraad eens per jaar  verantwoording aflegt over datgene dat zij aan werkzaamheden voor jullie als collega’s en voor de organisatie hebben gedaan.

Jan Jacob van Donselaar Managing Director

Het jaar 2016 is een druk en succesvol jaar geweest. We hebben als organisatie goed gereageerd op veranderingen in de markt en Compass Group heeft in 2016 gaandeweg de controle over de toekomst naar zich toe getrokken. Dit is alleen mogelijk met een OR die goede afwegingen kan maken tussen ondernemings- en medewerkersbelang. We hebben Xandrion en Famous Flavours overgenomen. Beide bedrijven zijn inmiddels geïntegreerd binnen Compass Group. Zowel voor de backoffice als voor de voorkant van de organisaties heeft dat veel veranderingen met zich meegebracht. Onze complimenten voor de soepel verlopen integratie!

Jaques de Hulster HR Director

Onze uitstekende resultaten van 2016 zijn overigens geen reden om op onze lauweren te rusten. Sterker nog: we bouwen met nieuwe energie verder aan onze strategie. We blijven luisteren naar de wereld om  ons heen. We blijven ons richten op verbeteringen die voor onze klanten van belang zijn. We blijven focussen op de samenstelling van ons personeelsbestand en de gezondheid en  ontwikkeling van onze medewerkers. Met programma’s om medewerkers gezond en breed inzetbaar te houden, is hiervoor een goede basis gelegd. We willen dat onze medewerkers klaar lijn voor een veranderende toekomst. Bij uitstek onderwerpen die ook aan de orde moeten komen in een open en eerlijk overlegklimaat met medewerkers en de ondernemingsraad.

Een goede OR kan een bindende factor zijn binnen onze onderneming met name als (nieuwe) OR-leden van verschillende plekken uit de organisatie komen, waardoor belangrijke kennis van de gang van zaken op verschillende locaties of uit verschillende BV’s besproken kan worden.

De goede resultaten van 2016 hadden we niet kunnen behalen zonder onze medewerkers. Hun inzet, betrokkenheid en passie voor het vak verdienen een groot compliment. Het is prachtig om te zien dat zoveel bevlogen mensen elke dag weer hard werken aan de toekomst van Compass Group. Hartelijk dank daarvoor!

Met vriendelijke groet,
Jan Jacob van Donselaar, Managing Director

 

Voorwoord door de voorzitter

2016 is financieel goed afgesloten. Compass Group Nederland blijft sterk presteren. De goede  resultaten zijn vooral tot stand gekomen door de enorme inzet van onze collega’s. MIJN collega’s die ik regelmatig spreek tijdens locatiebezoeken. Ik wil in dit voorwoord dan ook alle medewerkers van Compass Group Nederland bedanken voor hun bijdrage aan de behaalde resultaten bij Eurest Services en bij Eurest Foodservice.

In het bijzonder wil ik in dit jaarverslag de nieuwe collega’s van Famous Flavours en Xandrion noemen die in de loop van 2016 tot onze Nederlandse Compass Group toegetreden zijn.

 

Sven van der Hoorn

In 2016 is er een eerste aanzet gegeven om te komen tot beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven met behoud van gezondheid en welzijn kunnen en zullen blijven functioneren. We zullen allemaal langer moeten doorwerken en de AOW leeftijd wordt steeds verder opgeschoven. Dat is voor veel medewerkers mentaal en fysiek heel zwaar. Toch zullen we met elkaar oplossingen moeten vinden om op een verantwoorde en gezonde manier de pensioenleeftijd te gaan halen. U kunt er zeker en vast op rekenen dat de ondernemingsraad zich daar in de komende jaren voor zal inzetten. Ik wil verder nog iets zeggen over de diverse segmenten die binnen Compass Group bestaan en die onze OR achterban vormen.

Multi-Services

Een belangrijk bedrijfsonderdeel blijft Eurest Services waarbij naast catering schoonmaak, groenvoorziening, vervoer van gevaarlijke stoffen, productie van drukwerk en reprografische diensten, tuin- en landschapsonderhoud en evenementen tot de kerntaken behoren. Bijzonder te vermelden is de verlenging van het Shellcontract tot 2021! Een contractverlenging is het mooiste compliment wat je van een klant kunt krijgen. We zijn dan ook ontzettend trots en blij met deze blijk van vertrouwen.

Horeca

Met het spijtige verlies van een aantal typische horeca locaties is het aantal collega’s werkzaam  in de horeca aanzienlijk gedaald. Bij het nog steeds afwezig zijn van een fatsoenlijke horeca Cao neemt de OR verder de verantwoordelijkheid om samen met Compass Group voor transparante en duidelijke arbeidsvoorwaarden te kiezen. De ondernemingsraad heeft daarbij voor de horeca medewerkers opnieuw per 1 januari 2017 een loonsverhoging afgesproken.

Catering

Voor onze collega’s van bedrijfscatering was 2016 een heel moeilijk jaar. Verlies van opdrachtgevers heeft de (werk)druk er vol op gezet. Ik spreek voor hun de hoop uit dat de krimp op de markt tot een halt komt en dat we vanuit onze gezamenlijke krachten weer vooruit zullen gaan.

2017 gaat ook voor de medezeggenschap weer een bijzonder jaar worden. Er zullen weer verkiezingen gehouden worden voor alle medewerkers in dienst van Compass Group Nederland om te komen tot één gezamenlijke ondernemingsraad. 6 Jaarverslag 2016 ondernemingsraad Compass-Group Nederland.

De ondernemingsraad zal zich in 2017 weer direct en indirect inzetten voor alle Compass  collega’s in het kader van de duurzame continuïteit, werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden in  de gehele onderneming. Of je nu in de schoonmaak, horeca of catering werkzaam bent is mij om het even en we zullen jullie, onze achterban, hierover blijven informeren via de OR nieuwsbrief, locatie bezoeken, de portal en onze verslagen. Wil je in contact komen met de ondernemingsraad, wil je verslagen van de vergaderingen of de nieuwsbrief ontvangen ? Klik hier

Met vriendelijke groet,
Sven van der Hoorn 

 

Het Dagelijks Bestuur

2016 is weer voorbijgevlogen en het is weer tijd voor het jaarverslag. Helaas hebben we weer  afscheid van een aantal leden moeten nemen, dit is altijd jammer want daardoor gaat er veel kennis verloren.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter van de ondernemingsraad (Sven van der Hoorn) de vice voorzitter (Rene Groeneveld) en de secretaris (Isolde Lugthart).

Het Dagelijks Bestuur fungeert als managementteam van de ondernemingsraad en zorgt dat de binnengekomen post bij de juiste persoon of commissie terechtkomt, maakt de vergaderagenda, nodigt eventueel sprekers uit en regelt de vergaderfaciliteiten.

Wij ontvangen verzoeken van zowel de bestuurder als van de medewerkers van Compass. De ondernemingsraad behandelt geen individuele zaken maar alleen aangelegenheden van algemeen belang. Wanneer er zich onderwerpen aandienen zorgt het Dagelijks Bestuur dat deze onderwerpen bij de juiste specialist of commissie terecht komen zodat zij zich hierover kunnen buigen om daarna de ondernemingsraad te adviseren. Het uitgebrachte advies van deze commissie wordt door de ondernemingsraad behandeld.

In het afgelopen jaar heeft de ondernemingsraad veel werk verzet, vaak is dit niet te zien of te volgen voor onze collega’s. Helaas kunnen we niet direct de resultaten communiceren, dit heeft te maken met de processtructuur van de onderhandelingen.

In december 2016 is de ondernemingsraad ook actief geweest met het werven van nieuwe enthousiaste leden. Verkiezingen vinden plaats in mei 2017. De ondernemingsraad blijft positief gestemd voor 2017 en hoopt op veel nieuwe kandidaten voor de aankomende verkiezingen. Voor informatie kunt u mij te allen tijde bellen. (06-524129340)

Isolde Lugthart,  Secretaris Ondernemingsraad

 

Even voorstellen

Mijn naam is Susanne Boullart, ik ben getrouwd maar wij hebben geen kinderen, in 2008 ben ik begonnen bij Compass Group voor het toen nog bestaande ECS. Dit werd later natuurlijk Eurest.

Suzanne Boullart

Tussen 2010 en 2012 ben ik door overnames e.d. een poosje weg geweest bij Eurest, maar door een nieuwe overname in december 2012 ben ik weer terug.

Momenteel heb ik een kleine locatie in Nijmegen en hoewel dit prima bevalt mis ik wel wat, ik wil meer uitdaging. Hierdoor heb ik mezelf aangemeld voor de OR en ben ik in november 2015 ermee begonnen.

Mijn hobby’s zijn lezen, kaarten maken (voornamelijk 3D) en ik zit graag bij mijn man achter op de motor. Verder houdt ik veel van dieren, momenteel hebben we zelf alleen 2 konijnen, Lotte en Sam genaamd.

In het weekend ben ik bijna altijd te vinden bij Highlands in IJsselstein, hier hebben we heel veel gezellige muziekavonden en jam sessies, en hoewel ik zelf geen muziek maak ben ik er altijd voor de gezelligheid en natuurlijk om te luisteren.

Groeten, Susanne

Commissie HSE 2016

De commissie H.S.E. (Health Safety Environment) is een onderdeel van de ondernemingsraad en bestaat uit onderstaande negen leden.

De commissie HSE staat voor:

Health (gezondheid van de medewerker)
Safety ( veilig werken voor collega’s)
Environment (een optimale werkplek/omstandigheid)

De commissie heeft zich dit jaar bezig gehouden met de volgende speerpunten:

 • De ontwikkeling en het monitoren van het nieuwe verzuimbeleid
 • Kleding en( schoeisel)
 • Vervanging van medewerkers op locaties
 • Belading en veiligheid van rolcontainers leveranciers
 • Opstart Duurzame Inzetbaarheid
 • RI&E monitoren

Tijdens de behandeling van deze speerpunten heeft de commissie regelmatig contact gehad met de afdeling H.R en de afdeling verzuim. Verder heeft de commissie een aantal deskundigen uitgenodigd en  gesproken, die nauw verbonden zijn met deze onderwerpen. Deze onderwerpen komen ook zeker in 2017 weer aan bod en onze missie, van de gehele ondernemingsraad, het bereiken van onze achterban/onze collega’s.

 

Wat een leuk jaar hebben we weer achter de rug

Veel aandacht voor het oplossen van, of in ieder geval meepraten over de problemen van de  werkvloer. Datgene waar we met zijn allen op locatie iedere dag weer tegenaan lopen en waar jammer genoeg soms door berusting “daar wordt toch niets mee gedaan” “dit probleem wordt niet serieus genomen” etc. niks mee wordt gedaan. Mijn visie is dat als je er niets aan doet, als je er niks over zegt, dat er dan zeker niks veranderd.

EN DAT WIL JE TOCH NIET!!!!!! We willen toch leuk werken en de processen die niet werken en de zaken die bedacht worden “op het hoofdkantoor” pakken soms in de praktijk net even anders uit. Doe er dan iets aan, geef aan bij je leidinggevende dat het niet werkt, of bij de betreffende afdeling op het hoofdkantoor. Dan kan er gekeken worden wat er anders moet en kan het tenminste veranderen, bedenk dat men soms niet in de gaten heeft waar we met zijn allen tegenaan lopen in de praktijk, op locatie. Wat je allemaal moet doen om je werk goed te kunnen uitvoeren. Dus bij deze mijn pleidooi, laat van je horen, daar worden we allemaal beter van.

Daarnaast aandacht voor het gezonder ouder worden, alle ondernemingsraadsleden hebben daar een mening over, allen vanuit hun eigen perspectief en daar praten we over.
Dit geeft verhelderende inzichten en we gaan de komende tijd bezig om deze inzichten samen te voegen zodat we hier een goed advies over kunnen uitbrengen aan onze bestuurder.

Kennen jullie de site “doe wat je zelf kunt.nl” ? Mij werd gevraagd vanuit mijn functie iets te vertellen hoe ik daarmee omga op locatie, met een team van meer dan 40 mensen zijn er altijd een aantal “oudgedienden”, cq. oudere collega’s bij, en wat doen wij met elkaar in het team om ervoor te zorgen dat zij tot hun pensioen op een goede manier hun werk kunnen blijven doen. Samen met hen het gesprek aan te gaan of het werk nog allemaal lukt en wat we samen kunnen doen om zo fit en gezond mogelijk de eindstreep te kunnen halen. Ons werk is fysiek zwaar, wanneer je dus niet op tijd bezig bent om fit en gezond te blijven gaat het misschien niet meer lukken en dat wil je toch niet?

Eigenlijk zie je het overal terug, neem je verantwoordelijkheid, doe er iets mee en houd niet je mond. Als “men” het niet weet doen ze er ook niks mee ………dus gewoon zeggen, het kan alleen maar beter worden

Hieke Anne van Lier Groote

Commissie Financieel Economisch Beleid (FEB)

De commissie FEB behandelt maandelijks alle onderwerpen met betrekking tot de financiële situatie en prestaties van Compass Group Nederland.

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd dat een ondernemingsraad inzage moet krijgen in de financiële status van de onderneming. Dit is van belang omdat economische veranderingen binnen een onderneming gevolgen kunnen hebben voormedewerkers.

De commissie heeft elke maand overleg gevoerd met de financieel directeur Joris van de Rijt. Ook Michel Claassen (Manager Business Planning & Controll) neemt meestal deel aan het overleg. Tijdens dit overleg wordt uitvoerig gesproken over de financiële resultaten van Compass Group Nederland.
Ook krijgt de commissie alle financiële resultaten van de afzonderlijke onderdelen van Compass Group Nederland (Business en Industries, Leisure, Eurest Services, Healthcare en Education) te zien. Op die manier heeft de commissie FEB van de OR een duidelijk beeld van de resultaten van alle onderdelen binnen ons bedrijf. Wanneer daar aanleiding toe is wordt er zelfs tot op locatieniveau over de financiële prestaties gesproken. Ook komen zaken als verloren en gewonnen contracten (retentie) aan de orde.

2016 is voor Compass Group Nederland een goed jaar geweest. Bijna alle budgetten zijn gehaald. Daar is in het land hard voor gewerkt want het is nog steeds een lastige tijd. Retentie is dit jaar wel achter gebleven t.a.v. budget. Dit komt omdat we een aantal grote locaties (Belastingdienst en de Universiteit van Amsterdam) zijn verloren.

De markt blijft gespannen en is nog steeds competitief. Kostenbeheersing en rendementsverbetering blijft het devies. Ook voor het boekjaar 2017 ligt er een uitdagend budget waar we met z’n allen weer hard voor moeten werken om dit te halen. Echter we hebben inmiddels met z’n allen bewezen een stabiel bedrijf te zijn. De verwachting is dan ook dat het budget voor 2017 gehaald gaat worden.

De commissie FEB heeft ook verschillende keren aandacht gevraagd voor de afdeling ICT. Er zijn inmiddels veel verbeteringen doorgevoerd maar met name de snelheid waarmee programma’s werken blijft een punt van aandacht.

Een andere taak van de commissie FEB is het opstellen van het budget voor de ondernemingsraad zelf. Nadat het budget is vastgesteld en goedgekeurd, bewaakt de commissie het budget van de ondernemingsraad. Het budget over 2016 is niet overschreden.

 

Beste collega’s

Tja, dat was 2016, voor mijn gevoel is dit jaar weer omgevlogen. Binnen de ondernemingsraad hebben we weer vele vergaderingen gehad. Van deze overleggen schrijf ik verslagen en plaats die dan op intranet zodat iedereen die kan lezen. Gelukkig weten steeds meer medewerkers de ondernemingsraad te vinden. Vragen over bijvoorbeeld verzuim, overnames, inkoop, procedures en kleding komen regelmatig via de mail bij ons binnen.

Isolde Lugthart

In 2016 is er binnen de ondernemingsraad veel gesproken over de verschillende afdelingen waar de locaties mee te maken hebben zoals bijvoorbeeld de afdeling inkoop, de ondernemingsraad blijft bepaalde problematiek rond de inkoop aangeven, zoals o.a. de bestelhoeveelheden voor kleine locaties.

Verzuim is in 2016 elke vergadering besproken, dit is een belangrijk speerpunt binnen de organisatie, elke “zieke” medewerker kost de organisatie veel geld. We moeten hier met z’n allen aan werken. Heb je griep maar voel je je op woensdagavond al weer wat beter dan kan je op donderdag best weer gaan werken ipv op maandag. Dit komt ten goede voor onze gehele organisatie.

We moeten nu allemaal langer doorwerken en, laten we wel wezen, ons werk is “best” wel  zwaar, maar hoe halen we gezond ons pensioen? Sporten, trappenlopen en bv stoppen met roken zijn allemaal onderwerpen die mee kunnen werken om gezond de “eindstreep” te halen, en ja die willen we allemaal halen. Dit zijn allemaal actuele vraagstukken. Daarom is het zo fijn en belangrijk dat je deze vraagstukken met de bestuurder kunt bespreken en er ook voordelen uit kunt halen.

In december 2016 zijn we gestart met oproepen te plaatsen voor enthousiaste medewerkers die zich kandidaat willen stellen voor de nieuwe ondernemingsraad. In het voorjaar 2017 zal er een nieuwe ondernemingsraad gekozen worden en daar hebben we jullie hard bij nodig.

Isolde Lugthart, Secretaris ondernemingsraad

 

P.O.C.C.

De voorzitter van de ondernemingsraad van Compass-Group Nederland Sven van der Hoorn is tevens voorzitter van het P.O.C.C. (Platform Ondernemingsraden Contract Catering). Viermaal per jaar komen de dagelijks besturen van de ondernemingsraden van de bedrijven aangesloten bij de VENECA bij elkaar. VENECA is de Vereniging van Nederlandse Catering Organisaties en hier maken alle grotere cateringorganisaties deel van uit. Dit zijn Compass-Group, Sodexo, Albron, Hutten, Prorest, ISS, KCS en SAB.

In oktober 2016 is bekend gemaakt dat Albron en Prorest tot verregaande samenwerking zijn gekomen. Appél die wel deel uitmaakt van VENECA heeft nog steeds geen ondernemingsraad.

Het is waardevol om met elkaar om de tafel te zitten en over verschillende onderwerpen te discussiëren. Je bent als cateringbedrijf niet alleen maar concurrenten van elkaar maar je kan op het vlak van medezeggenschap veel van elkaar opsteken. Vakbonden worden regelmatig uitgenodigd.

In 2016 is er onder andere gesproken over:

 • Toepassing van de Cao voor de contract catering per 1 juli 2016
 • Ontwikkeling van cateringconcepten op Universiteiten en Hogescholen
 • Wijziging Wet op de Ondernemingsraden met betrekking tot pensioenregelingen
 • Communicatie campagne Duurzame Inzetbaarheid
 • Positie en toekomst P.O.C.C.

 

CAO Commissie Catering en Horeca

De ondernemingsraad van Compass Group Nederland wil van oudsher invloed hebben op Cao’s. Dat is dan ook de reden waarom OR leden actief zitting hebben in de Cao commissies, Catering en Horeca. Hoewel de beide bedrijfstakken veel overeenkomsten hebben betreft het verschillende Cao’s en dus ook verschillende Cao-commissies. Leden van de Cao-commissie beslissen mee tijdens Cao-onderhandelingen.

Wat doe je als lid van de Cao-commissie? De cao-commissie beslist over het aangaan van een nieuwe cao of andere arbeidsvoorwaardenregelingen die in de sector van toepassing zijn. Daarnaast ondersteunt en adviseert de cao-commissie de vakvereniging als er ontwikkelingen zijn op het gebied van arbeidsmarktbeleid, scholing, pensioen en sociale zekerheid.

Wie zitten er in de Cao-commissie? De Cao-commissie wordt voorgezeten door de vakvereniging en bestaat verder uit een aantal actieve leden, werkzaam in de catering of horeca die wel of niet in onze ondernemingsraad zitting hebben. Met elkaar bespreken de leden van de commissie het oplossen van eventuele problemen die zich op het vlak van arbeidsvoorwaarden voor zouden kunnen doen. De leden van de commissie zijn gemiddeld één dag per kwartaal beschikbaar voor een bijeenkomst te Utrecht. Tussen de bijeenkomsten is er contact tussen de bond en commissieleden per brief, via e-mail of telefoon.

CAO Commissie Catering

Deze commissie is in 2016 viermaal bijeen geweest. Gemiddeld zijn er 30 leden aanwezig waarvan er ongeveer 7 uit de ondernemingsraad van Compass Group komen. Onderwerpen waarover gesproken zijn:

 • CAO Catering per 1 juli 2016
 • Codekamer Contract Catering
 • Duurzame Inzetbaarheid
 • Pensioenregeling
 • Vakraad voor de Contract Catering
 • Compass-Group Nederland

 Wie ben ik

Sinds vorig jaar ben ik lid van de ondernemingsraad van Eurest. Ik heb mij opgegeven als lid  omdat ik me ergerde aan, in mijn ogen bureaucratische regeltjes, in de 20 jaar dat ik hier werk. Daarnaast wil ik graag de verspilling van middelen en de uniform kleding op de agenda zetten.

Miranda van der Sloot

Het afgelopen jaar heb ik geleerd dat ik veel collega’s heb die net als ik “de kar willen trekken” met betrekking tot een bepaald onderwerp, maar dat daar meer bij komt kijken dan je mond open doen. Eerst gedegen onderzoek doen, informatie vergaren vanuit het land, een punt op de agenda zetten van de OR vergadering, je punt duidelijk maken en op de agenda voor het overleg met de bestuurder laten zetten. Dan ben je er nog niet… Maar heb je wel je punt duidelijk gemaakt. Vanaf dat moment kun je doorpakken om daadwerkelijk iets te veranderen of iets nieuws in te zetten.
In eerste instantie heb ik me bewust niet aangemeld voor een bepaalde commissie binnen de ondernemingsraad omdat ik vooral eerst wilde zien wat een OR eigenlijk allemaal doet.

Dat is veel meer dan ik had kunnen denken. Op locatieniveau zien de collega’s dat dus niet. Ook dat is dus een onderwerp waar ik ‘gevoel’ bij heb. “Hoe bereiken we de locaties en hoe zorgen we er voor dat zij ons van informatie voorzien? Hoe worden mijn collega’s in het land meer betrokken bij de organisatie.”

Eind 2016 ben ik toegetreden tot de commissie PR  & Communicatie. Voor mijn gevoel kan ik daar het meeste betekenen voor jullie allemaal.

Miranda van der Sloot, Cateringmanager Rabobank Europastaete en FGH bank.

Commissie PR & Communicatie

Ook in 2016 is de commissie het meest bezig geweest met het bereiken van zoveel mogelijk medewerkers van Compass. We communiceren via de nieuwsbrief, intranet, medewerkerportaal en Facebook over onderwerpen waar de ondernemingsraad mee bezig is. Op deze manier proberen we “zichtbaar” te zijn voor alle medewerkers. We proberen ook duidelijk te zijn met welke onderwerpen je wel of niet bij ons terecht kunt.

In 2016 heeft de ondernemingsraad weer een training gevolgd, de commissie regelt dan de trainer, de locatie, indien nodig de accommodatie en de uitnodiging naar alle ondernemingsraadleden. Deze training draagt bij aan een goed functionerende ondernemingsraad.

In de nieuwsbrief geven we informatie waar we als ondernemingsraad mee bezig zijn, we stellen iedere maand een lid of een medewerker van het Service Kantoor aan je voor.

De nieuwsbrief wordt ook naar al de locaties in het land verzonden. Tevens krijgen de  medewerkers van de overhead, Xandrion en Famous Flavours de nieuwsbrief gemaild.

Het afgelopen jaar zijn we meerdere malen in gesprek geweest met verschillende afdelingen om te kijken hoe er beter en duidelijker met en naar de locaties gecommuniceerd kan worden, dit blijft een punt van aandacht in 2017.

Op intranet staat een wegwijzer van de ondernemingsraad daarin staat een duidelijke uitleg over wie wat doet binnen de ondernemingsraad. De belangrijkste telefoonnummers en e-mailadressen staan daar ook vermeld.

In 2016 zijn wij gestart met het werven van nieuwe leden. In 2017 vindt er de ondernemingsraad verkiezingen plaats. We hopen dat we enthousiaste nieuwe leden mogen begroeten. Ons doel voor 2017 blijft om de achterban meer te bereiken, we gaan natuurlijk door met de nieuwsbrief maar we zullen ook informatie via Facebook blijven verschaffen.

 

LOOS

In 2016 is de ondernemingsraad van Compass Group deel gaan nemen aan het overleg van het LOOS. Aan het overleg van het LOOS (Landelijk Overleg Ondernemingsraden Schoonmaakbedrijven) nemen deel de voorzitters en secretarissen van de aangesloten bedrijven; Hago, Asito Facilicom, ISS, Hectas, EW Facility Services, CSU, SGA Schoonmaak BV en Eurest Services. Het overleg vindt drie maal per jaar plaats.

Multi services, waaronder schoonmaak valt, is een steeds belangrijker onderdeel van onze activiteiten dus kennis van deze markt en het uitbreiden van ons netwerk is naar mening van onze OR van groot belang. Via het LOOS is ook invloed uit te oefenen op de Cao voor het Glazenwassers- en Schoonmaakbedrijf welke op 1 januari 2017 vernieuwd zal moeten worden.

In 2016 is er een open brief naar werkgevers (OSB) en werknemers organisaties (FNV/CNV) in de schoonmaak gestuurd vanuit de gezamenlijke ondernemingsraden met aanbevelingen hoe zij tegen een nieuwe Cao aan kijken.

Naast het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad neemt OR-lid Mohamed Ahadout deel aan het overleg omdat hij de specialist is vanuit de OR wat betreft schoonmaak aangelegenheden.

In 2016 is er onder andere in het LOOS gesproken over:

 • Ontwikkelingen in de schoonmaakbranche
 • Overleg met CNV en FNV richting een nieuwe Cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf
 • Permanente ontwikkeling in de schoonmaak (Scholing)
 • Toekomst en positie van het LOOS

 

Ik stel me graag voor

Mijn naam is Steven van Reenen. Ik ben 48 jaar en ongehuwd. Ik werk nu 13 jaar in dienst voorheen Holland catering/Avenance en nu Eurest. Ik werk als chef algemene dienst in Restaurant Symphonys op de Zuidas van Amsterdam.

Sinds november 2015 ben ik werkzaam binnen de ondernemingsraad van Eurest. Inmiddels zit ik de commissie HSE waar ik een grote affiniteit mee voel. Na een jaar OR Is er een wereld voor me open gegaan. Daar waar ik me voorheen bezighield met hoofdzakelijk de dingen op locatie, ben ik de organisatie als geheel in een breder perspectief gaan zien. Daarmee is ook mijn zicht op de werkvloer veranderd.

Steven van Reenen

Ik ben beter gaan snappen waarom bepaalde maatregelen die misschien soms vreemd lijken, genomen (moeten) worden om bv. ons bedrijf gezond winstgevend en dynamisch te houden.

Hierbij vind ik wel belangrijk dat de redelijkheid gewaarborgd blijft en de Arbo-wet wordt nageleefd. Voor mij heeft het me dit jaar meer kennis opgeleverd en voel ik me qua ervaring een stukje rijker.

Door de onderwerpen zoals o.a. veiligheid op het werk, hygiënisch werken, ziekte verzuim, over/aanname catering/horecacontracten, Arbo-wet, duurzame inzetbaarheid, etc. is mijn hoofd en hart gestimuleerd om over deze onderwerpen na te denken en hier een bijdrage aan te leveren. Het geeft me voldoening om hier iets in te betekenen.

Terugkijkend op dit jaar trek ik de conclusie dat ik veel heb geluisterd, gevraagd, maar ook heb bestudeerd en vervolgens geantwoord met soms meer en soms minder resultaat. Ik hoop in het volgende jaar hier op verder door te kunnen bouwen en mijzelf nog meer te verrijken. Ik heb het geluk dat ik omringd ben door OR-leden die ervaren en gedreven zijn in onze branche en hart hebben voor het bedrijf.

Steven van Reenen

 

Europese Ondernemingsraad

Compass Group heeft sinds 1997 ook een ondernemingsraad op Europees niveau. Deze ondernemingsraad valt onder Europese regelgeving. Na het opzeggen van de overeenkomst in 2012, op voorspraak van de Engelse vakbond, is er langdurig onderhandeld over een nieuwe overeenkomst met Compass Group Plc. In november 2012 is het dagelijks bestuur van de Europese ondernemingsraad in concept een nieuwe overeenkomst overeengekomen.

De nieuwe overeenkomst is op 21 en 22 maart 2016 in Londen aan de leden van de Europese ondernemingsraad voorgelegd en door de vertegenwoordigers uit 21 landen! unaniem aangenomen. Dit was het enige onderwerp waarover tijdens deze bijeenkomst gesproken is. De overeenkomst is overigens integraal in het Engels bij de ondernemingsraad op te vragen.

In het voorjaar van 2017 zal er weer een bijeenkomst georganiseerd worden van de Europese ondernemingsraad van Compass Group Plc.

 

Instemmings- en adviesaanvragen in 2016

In 2016 heeft de ondernemingsraad de volgende instemmingverzoeken ontvangen:

 • Aanpassen AVR Horeca i.v.m het uitblijven van CAO
 • Camera toezicht

In 2016 heeft de ondernemingsraad de volgende adviesaanvragen ontvangen:

 • Overname van Xandrion
 • Overname Famous Flavours

 

 

Overzicht commissies en leden OR 2016

Dagelijks Bestuur

Voorzitter Sven van der Hoorn

Vice voorzitter René Groeneveld

Secretaris Isolde Lugthart

Commissie FEB Commissie

 • Sven van der Hoorn
 • René Groeneveld
 • Ferry Slee
 • Hieke Anne van Lier

P&R en communicatie

 • Miranda van der Sloot
 • Ferry Slee
 • Isolde Lugthart
 • Hieke Anne van Lier
 • Yvonne van Ham-Nieuwerf
 • Bert van Ruiten

CAO commissie

 • Isolde Lugthart
 • Peter van den Berg
 • Sven van der Hoorn
 • René Groeneveld

Toetsing commissie

 • Sven van der Hoorn
 • Peter van den Berg

Commissie HSE

 • Peter van den Berg
 • Anna Govaert
 • Juria Reerink
 • Mohamed Ahadout
 • Piety van der Molen
 • Derktje ter Steege
 • Susanne Boullart
 • Patricia Bon

Pensioenen commissie

 • Sven van der Hoorn
 • Peter van den Berg

Jaarverslag commissie

 • Hieke Anne van Lier
 • Isolde Lugthart

Europese OR

 • Sven van der Hoorn

Verkiezingscommissie

Alle leden van de PR-commissie

Telefoonnummer OR 06 – 52 41 29 34 (Isolde Lugthart)

E-mailadres ondernemingsraad@compass-group.nl

Postadres:

OR Compass Group

Laarderhoogtweg 11

1101 DZ Amsterdam