Gezocht, nieuwe leden voor onze ondernemingsraad

  

Algemeen:

De Ondernemingsraad is de medezeggenschapsraad voor alle medewerkers in dienst van Compass Group Nederland.

De huidige ondernemingsraad heeft op basis van het aantal werkzame personen 19 zetels. Op dit moment staan er 8 vacatures open. De ondernemingsraad biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om eenmalig een OR-vergadering bij te wonen om te xien of het werk bij je past.

Op dit moment bestaat de ondernemingsraad vooral uit medewerkers van Eurest. Om die reden roepen we met name medewerkers van ESFM, Xandrion, Famous Flavours en het CSK op zich aan te melden. Extra medewerkers van Eurest zijn en blijven uiteraard van harte welkom.

Wat is een ondernemingsraad:

Een OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever. Zij overleggen over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De OR volgt het beleid van de onderneming kritisch en probeert het te beïnvloeden wanneer zij het nodig acht. De duurzame continuïteit van de onderneming staat hierbij steeds centraal.

Wat is een ondernemingsraad niet:

De OR is geen individueel klachtenloket. De OR behartigt geen individuele belangen van werknemers.

Persoonlijke eigenschappen

§ Loyaal

§ Enthousiast

§ Doorzettingsvermogen

§ Flexibel

§ Stressbestendig

§ Eerlijk en oprecht

§ Objectief

Werkzaamheden:

§ Bijwonen van de maandelijkse OR-vergaderingen (1 donderdag in de maand op ons servicekantoor in Amsterdam)

§ Voorbereiden op de vergaderingen

§ Doorlezen van de stukken

§ Deelnemen aan commissievergaderingen

§ Ontwikkelen van initiatieven

§ Volgen van trainingen

Plaats in de organisatie:

§ De ondernemingsraad is onafhankelijk

Functie-eisen:

§ Dienstverband bij Compass Group Nederland

§ Minimaal 3 maanden in dienst

Duur:

Vanwege het rooster van aftreden vooralsnog tot de algemene verkiezingen van 2025.

In 2025 dienen alle OR-leden (wanneer zij dit nog willen) zich opnieuw verkiesbaar te stellen. Er volgt dan een verkiezing waar alle medewerkers dus ook de reeds zittende OR-leden, zich voor aan kunnen melden.

Werkplek:

Vergaderingen en overleggen worden zoveel mogelijk binnen werktijd gehouden op het centraal kantoor te Amsterdam of op een vestiging in het land. Er kan ook online (via Teams) vergaderd worden.

Opleiding:

Er zal voor een adequate begeleiding en opleiding gezorgd worden. We hebben een buddy systeem waarbij je aan een ervaren OR-lid gekoppeld wordt.

Tijdsbesteding:

Tot tweemaal per maand een vergaderdag.

De maandelijkse Ondernemingsraadvergadering en Overlegvergadering met de bestuurder zijn voor 2023 doorgaans op een donderdag. De verschillende commissies hebben ieder maandelijks een eigen vergadering. Met voorbereidingen op de vergaderingen, lezen van stukken en reistijd is dit ongeveer 16 uur per maand. Verder is er jaarlijks een driedaagse cursus elders in het land.

Actimo:

De verslagen van de Ondernemingsraadvergadering en overlegvergadering zijn ook te vinden op de Actimo-app. Ga daarvoor in de app naar Mijn Werkgever en vervolgens de Ondernemingsraad. Deze verslagen geven een goed inzicht in de onderwerpen waar de OR zich mee bezig houdt.

Vergoeding:

Vergadertijd buiten de reguliere werktijd wordt 100% gecompenseerd. De zakelijke reiskosten regeling van Compass Group Nederland is van toepassing.

Ten slotte:

Zitting nemen in de ondernemingsraad is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Voor meer informatie over deze functie kun je terecht bij

Sven van der Hoorn, voorzitter 06 – 5154 5413

René Groeneveld, vicevoorzitter 06 – 5106 4767

Ferry Slee, secretaris 06 – 5241 2934

Een reactie stuur je uiterlijk 3 februari naar:

ondernemingsraad@compass-group.nl

Logo OR