Looneis 5% nieuwe catering cao

  

Op 1 april 2019 loopt de huidige cao contractcatering af. Op maandag 11 februari zijn de vakbonden met de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao catering gestart.

De vakbonden FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie hebben in eerste aanleg gesproken met werkgevers over de toekomst van de cateringsector.

Onderwerpen als duurzame inzetbaarheid van medewerkers, vakbekwaamheid, digitalisering, robotisering, gastvrijheid, eisen van opdrachtgevers en marktontwikkelingen kwamen aan bod. Daarnaast is er gesproken over een toekomstvisie voor de catering.

Voor de nieuwe cao is een looneis van 5% op de feitelijke lonen per 1 april 2019 met een bodem van € 100,- bruto per maand neergelegd.

Ook willen de bonden zich sterk maken voor een verhoging van de reiskostenvergoeding van
€ 0,15 naar € 0,19 per kilometer voor alle gereisde kilometers. Ook de werkelijk gemaakte kosten voor OV dienen per maand vergoed te worden. Voorstel is om de reiskostenregeling in de cao te wijzigen van een standaard regeling naar een minimum regeling.