E-Learnings maken wanneer doe je dat?

  

Hoe registreer je de tijd die je nodig hebt om e-learnings te maken en wanneer maak je die dan ? Dit zijn vragen waar locatie verantwoordelijken mee ontlopen. Omdat er geen regels zijn vastgelegd, doet iedereen het anders. Dat creëert ongelijkheid en daar waakt de ondernemingsraad voor.

Wat is nu de juiste manier van registreren van de uren die je met een training bezig bent ? De ondernemingsraad heeft gesproken met de bestuurder over deze uitdaging.

Het uitgangspunt is dat trainingen die verplicht zijn, binnen werktijd gevolgd mogen worden. Het is wel zo dat er geen extra uren geschreven dienen te worden en dat er altijd afstemming plaats moet vinden met de leidinggevende over de urenverantwoording. Is het rustig op locatie, dan kun je bijvoorbeeld een uur eerder naar huis gaan en dat uur gebruiken om de cursus te maken, in je eigen omgeving. Op sommige locatie gebeurde het al op deze manier maar het is niet voor iedereen duidelijk wat de richtlijnen hiervoor zijn. Er zijn vast nog meer voorbeelden te noemen hoe je in ‘down time’ de uren inzet optimaal kunt benutten en iedereen de kans krijgt om de cursussen met een verplicht karakter in werktijd te volgen.

De afspraken zijn ook te vinden op het intranet onder het kopje personeelszaken / opleidingen / e-learning urenregistratie.

Wij als ondernemingsraad zijn blij met deze afspraak en zijn verheugd dat we kunnen bijdragen aan een gelijke behandeling voor alle medewerkers.