De vertrouwenspersonen uitgenodigd bij de ondernemingsraad

  

De ondernemingsraad vind de sociale veiligheid van haar werknemers belangrijk. Daarom hebben wij voor de vergadering van maart 2018 de vertrouwenspersonen uitgenodigd. Wij willen, indien je dit nodig mocht hebben, je de informatie niet onthouden hoe je deze mensen kunt benaderen. Wie de vertrouwenspersonen zijn en hoe je ze kunt bereiken vind hieronder.

Compass Group hecht veel waarde aan de sociale veiligheid van haar werknemers. Voor ongewenste omgangsvormen als agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en
bij alcohol- of drugsproblemen kun je dan ook rechtstreeks contact opnemen met de
vertrouwenspersonen die bij Compass Group werkzaam zijn.

De vertrouwenspersonen staan bij de genoemde onderwerpen voor je klaar om te helpen. De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is het steunen van degene die zich slachtoffer voelt van ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon heeft een luisterend oor voor je verhaal. Bovendien kun je overleggen hoe een probleem kan worden aangepakt. Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon:

  •  Eerste opvang en ondersteuning;
  •  Garantie van geheimhouding;
  •  Geen stappen zonder jouw toestemming;
  •  Zorgen voor verdere opvang;
  •  Hulpverlening en eventuele nazorg;
  •  Het op verzoek indienen van een schriftelijke klacht bij de klachtencommissie.

Even voorstellen
Wie zijn de vertrouwenspersonen eigenlijk en hoe zijn ze te bereiken? Graag stellen wij de vertrouwenspersonen aan je voor:

Cher Deijs
Mijn naam is Cher en ik ben al meer dan 5 jaar werkzaam als Vertrouwenspersoon binnen Compass. Ik ben zestig jaar jong en sinds 1983 werkzaam binnen de catering, waarvan de laatste 18 jaar als Rayonmanager. Ik heb twee dochters en twee kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn uit eten gaan met vriendinnen, lekker borrelen, lezen en tuinieren.

De reden dat ik 5 jaar geleden ben gestart als vertrouwenspersoon is dat ik graag zie dat alle medewerkers veilig en met plezier naar hun werk gaan. Daar hoop ik een bijdrage aan te kunnen leveren. Ik ben te bereiken op 06-53693672.

Frank Sira
Ik ben Frank Sira en ik werk sinds 2002 voor Compass Group Nederland bij het onderdeel Eurest Services, de facilitaire tak van onze organisatie. Ik ben ooit begonnen als manager van een aantal grote cateringvestigingen van een grote bankinstelling, waarna ik snel doorgroeide naar mijn huidige functie; Rayonmanager.

Indien jullie een beroep willen doen op een vertrouwenspersoon binnen onze organisatie, sta ik graag met een luisterend oor voor jullie klaar.  Ik ben te bereiken op 06-51859245.

SpeakUp
Met SpeakUp bel je over een vermeende criminele activiteit, diefstal, fraude, omkoping of corruptie, schendingen van onze Gedrags- of Ethische code. Je gegevens worden ALTIJD vertrouwelijk behandeld. De SpeakUp lijn, 0800-0224093, is 24 uur per dag, 7 dagen per week gratis bereikbaar. Je kunt meldingen ook via :Compass–SpeakUp